Pobierz e-pity 2020

Jak skorzystać z ulgi w IKZE rozliczając PIT?

04.04.2017 09:00 (aktualizacja: )

Jeśli w zeszłym roku oszczędzaliśmy na emeryturę w ramach IKZE, możemy odliczyć kwoty wpłacone na ten cel w rocznym zeznaniu podatkowym. W rozliczeniu za 2016 rok możemy dostać aż 1557 zł zwrotu podatku. Jak właściwie wypełnić PIT?

Jak skorzystać z ulgi w IKZE rozliczając PIT?
Źródło: YAY foto

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) funkcjonują od 2012 r. To produkt w ramach III filaru, który ma zachęcać Polaków do samodzielnego odkładania na emeryturę. Zasadniczą zaletą IKZE jest ulga podatkowa. Możemy ją uzyskiwać co roku, pod warunkiem, że wpłaciliśmy na IKZE nowe środki.

– W IKZE korzyści podatkowe są podwójne. Po pierwsze, nie musimy płacić 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), jak to ma miejsce na przykład w przypadku lokat bankowych. Warunkiem jest tutaj wypłata środków po 65 roku życia. Po drugie – wpłaty na IKZE obniżają naszą podstawę opodatkowania, czyli mówiąc prościej: obniżają podatek, który musimy zapłacić. W efekcie co roku, po wysłaniu PIT, dostajemy zwrot podatku – wyjaśnia Waldemar Wołos, dyrektor Departamentu Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI.

IKZE - zwrot podatku

Kto i w jaki sposób może skorzystać z ulgi?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czyli m.in.:

- osoby, które otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzą działalność gospodarczą czy też uzyskują przychody z najmu lub dzierżawy (PIT-37, PIT-36), - osoby, które opłacają podatek liniowy (PIT-36L).

Krok po kroku – Jak skorzystać z ulgi?

Osoby, które rozliczają się za pomocą PIT-36 lub PIT-37, ulgę z tytułu wpłat na IKZE wykazują w załączniku PIT/O. Należy w nim wypełnić pole numer 29: „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”. Wpisujemy tam łączną sumę naszych wpłat na IKZE w 2016 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach podatku liniowego wykazują ulgę z tytułu wpłat na IKZE bezpośrednio w PIT-36L. W polu numer 26: „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)” wystarczy wpisać łączną kwotę wszystkich wpłat na IKZE w 2016 r.

IKZE w PIT/O
Źródło: Union Investment TFI

Wspólne rozliczenie małżonków

Ulga z tytułu wpłat na IKZE przysługuje zarówno podatnikom, którzy rozliczają się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Pamiętajmy jednak, że właścicielem jednego IKZE może być tylko jedna osoba. To oznacza, że każdy z małżonków musi posiadać osobne konto. W przypadku małżonków łączna wysokość wpłat na IKZE może wynieść aż 9 732 zł. Jednak limit dla jednej osoby pozostaje bez zmian, więc w polach 29 i 30 w załączniku PIT/O wykazujemy kwoty wpłat oddzielnie dla męża i żony.

Ile można zyskać?

Korzyści podatkowe, jakie finalnie osiągniemy, zależą od dwóch czynników. Po pierwsze, od wysokości wpłat na IKZE. Jest ona ograniczona maksymalnym limitem, który w 2016 r. wynosił 4 866 zł (w 2017 r. wzrósł do 5 115,60 zł). Po drugie od skali podatkowej, według której się rozliczamy.

– IKZE to świetne rozwiązanie, chociaż wciąż mało popularne. I to pomimo że dostajemy od państwa premię za to, że dodatkowo odkładamy na swoją emeryturę – mówi Waldemar Wołos. – Osoby, którym ciężko jest zacząć oszczędzać, ponieważ przeraża ich wizja „zamrożenia” kapitału na lata, powinny pomyśleć o IKZE jak o koncie oszczędnościowym. Jak będziemy potrzebować tych pieniędzy, to je po prostu wypłacimy. Zapłacimy wtedy podatek, ale analogicznie jest przecież w przypadku lokat czy funduszy inwestycyjnych. Natomiast wizja zwolnienia z podatku w przyszłości będzie dla nas dodatkowym bodźcem, żeby środki wypłacić dopiero na emeryturze – dodaje.

Źródło: Waldemar Wołos Union Investment TFI