INTRASTAT 2022. Nowe progi statystyczne, zmiany w deklaracjach

Iwona Maczalska

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2022 r. w systemie INTRASTAT. Ich wysokość w stosunku do 2021 r. uległa zmianie w progu szczegółowym w wywozie, pozostałe progi nie uległy zmianie. Jakie progi obowiązują w 2022 roku i co się zmieniło?

» Gdzie należy składać deklaracje INTRASTAT?

Departament Handlu i Usług poinformował, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2022 r. w systemie INTRASTAT. Jakie progi statystyczne obowiązują w 2022 roku?

» Kody państw - intrastat

Zmiany w INTTASTAT 2022

Źródło: shutterstock

Jakie progi INTRASTAT 2022?

Wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. wynoszą:

  • próg podstawowy w przywozie:      4 000 000 zł
  • próg podstawowy w wywozie:         2 000 000 zł   
           
  • próg szczegółowy w przywozie:     65 000 000 zł
  • próg szczegółowy w wywozie:     120 000 000 zł

Oznacza to, że wysokość w stosunku do 2021 r. uległa zmianie w progu szczegółowym w wywozie, pozostałe progi nie uległy zmianie.

Kiedy będzie trzeba składać deklaracje INTRASTAT?

W celu ustalenia progu na 2022 r. obroty przekroczyć będą musiały wspomniane powyżej progi statystyczne w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym (obowiązek sprawdzania obrotów dwa lata z rzędu). Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2021 lub 2022 będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT.

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce zarówno w przypadku progów szczegółowych podstawowych, jak i szczegółowych.

Zmiany w deklaracji wywozu 2022

Od stycznia 2022 roku zmianie uległy nie tylko same progi statystyczne INTRASTAT. 1 styczna 2022 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. Za sprawą rozporządzenia od nowego roku na podatników zobowiązanych do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT został nałożony dodatkowy, nowy obowiązek informacyjny. W myśl zmian informację o kraju pochodzenia towarów będzie trzeba podawać również w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, a nie jak ma to miejsce obecnie – wyłącznie w zgłoszeniach przywozu. Więcej na ten temat w artykule ,,INTRASTAT 2022. Będą zmiany w deklaracjach wywozu".

Inne podatki