Interpretacja ogólna w sprawie stosowania 50 proc. kosztów autorskich

09.01.2019 09:20 (aktualizacja: )

Jest już gotowy projekt interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi. Do 18 stycznia potrwają konsultacje podatkowe w tej sprawie.

3 stycznia br. na stronie www ministerstwa finansów opublikowano zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.  MF chce uzyskać głównie od pracodawców opinie dotyczące przygotowanego już projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

Interpretacja ta ma ułatwić stosowanie przepisów prawa podatkowego przez podatników i płatników, co do którego było bardzo dużo pytań kierowanych do Krajowej Administracji Skarbowej w kwestii KUP 50 proc.

W ramach tych konsultacji podatkowych projekt interpretacji ogólnej zawiera wyjaśnienia dotyczące:

  • powstawania w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i skutku związanego z przyjęciem go przez pracodawcę,
  • konieczności dysponowania dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
  • konieczności wyraźnego wyodrębnienia honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy. 

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów i dostępne są do dnia 18 stycznia 2019 r. pod adresem e-mail: konsultacje.50%[email protected]. Możliwe jest także wysłanie odpowiedzi na konsultacje drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Finansów Departament Podatków Dochodowych
ul. Świętokrzyska 12
00-9165 Warszawa 3

W przypadku przesyłania odpowiedzi e-mailem lub na adres Ministerstwa Finansów, resort będzie wdzięczny za dołączenie wersji edytowalnej zgłaszanych uwag.

Źródło: www.mf.gov.pl

Kwota wolna od podatkuKosztyRozliczenie roczneFormy zatrudnieniaKodeks pracy