IKZE: Tylko kilka dni na zmniejszenie podatku za 2022 r., oszczędności mogą wynieść ponad 3000 zł

Ewelina Czechowicz

Inwestowanie pieniędzy w IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowej w PIT. Wypełniając PIT za 2022 r. podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi. Wpłata na IKZE do końca roku pozwoli zmniejszyć zobowiązania podatkowe za 2022 r.  Kto może skorzystać z odliczenia na IKZE i ile ona wynosi? - wyjaśniamy. 

Oszczędzanie na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowej.  Podatnicy odliczają ulgę od:

  • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej albo
  • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), albo
  • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dla kogo ulga na IKZE?

Z odliczenia wpłat dokonanych na IKZE mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, ryczałtem lub w formie podatku liniowego. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy którzy  rozliczają się samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie ma także znaczenia, czy podatnik otrzymuje przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, dzieło, czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

Ostatnie dni na wpłatę na IKZE

Źródło: shutterstock

Ile można odliczyć w ramach ulgi na IKZE?

Ulga na IKZE za 2022 r. pozwala na odliczenie sumy składek wpłaconych w 2022 r. na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego . Zatem zostało jeszcze tylko kilka dni na dokonanie wpłat jeżeli ktoś chciałby obniżyć podatek za 2022 r. 

Wysokość wpłat na IKZE określa art. 13a ust. 1 - 4 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z tymi przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

• 1,2-krotności lub

• 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Za rok  2022 r. kwoty odliczeń wynoszą: 

• 10 659,60 zł – w przypadku samozatrudnionych,

• 7 106,40 zł – w przypadku pozostałych podmiotów.

Jak udokumentować ulgę na IKZE w PIT za 2022 r.? 

Żeby móc skorzystać z ulgi podatnik musi posiadać dowody poświadczające dokonane wpłaty na IKZE. Wystarczy zachować potwierdzenia przelewów, które powinny zawierać dane osobowe wpłacającego oraz dane instytucji która otrzymała składki. Stąd warto zadbać o właściwe opisywanie przelewów. 

Rozliczenie ulgi IKZE – formularze 

W zależności od formy opodatkowania podatnika ulgę należy rozliczyć we właściwym formularzu. I tak: 

  • osoby rozliczające się na zasadach ogólnych wypełniają PIT-37 oraz załącznik PIT/O,
  • przedsiębiorcy opodatkowani według skali powinni złożyć deklarację PIT-36 oraz załącznik PIT/O,
  • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wypełniają  PIT-28 oraz załącznik PIT/O,
  • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, według 19-procentowej skali, powinni wykazać przychód z tytułu IKZE jedynie w składanej deklaracji PIT-36L.

Rozliczyć w łatwy sposób ulgę można w programie e-pity. Program wskazuje miejsce w którym należy podać kwotę wpłaconych składek i sam dokonuje wszystkich odliczeń. Dzięki prawidłowemu odliczeniu ulgi może wzrosnąć kwota podatku do zwrotu przez fiskusa. Warto skorzystać ze wszystkich przysługujących preferencji podatkowych tak by otrzymać jak najwyższy zwrot podatku lub nie płacić dodatkowego podatku do urzędu skarbowego. 

Oszczędności z IKZE a podatek Belki

Oszczędzając na IKZE można uniknąć tzw. podatku Belki.  Oszczędności zgromadzone na IKZE są bowiem zwolnione z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Żeby skorzystać z preferencji i nie płacić podatku, należy wypłacać pieniądze przez co najmniej 5 lat i wypłacić je po  ukończeniu 65. roku życia. Taka wypłata pozwoli na zapłatę 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego, bez podatku od dochodów kapitałowych. Jeśli kapitał zostanie wycofany wcześniej, trzeba rozliczyć wypłatę w PIT i dokonać zapłaty podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

Odliczenia w PITRozliczenie rocznePodatki 2022