Grant z WARP pod lupą Urzędu Marszałkowskego Województwa Wielkopolskiego. Będzie kontrola

Iwona Maczalska

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, poinformował o wszęciu postępowania kontrolnego dotyczącego grantu na podwyższenie kapitału obrotowego firmy, oferowanego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Urząd Marszałkowski sprawdzi, czy nie doszło do oszustwa. Do zakończenia kontroli wypłata środków z WARP będzie wstrzymana. 

W poniedziałek informowaliśmy o spływających do redakcji skargach na zasady przydzielania grantu na podwyższenie kapitału obrotowego firmy w ramach walki z epidemią COVID-19, organizowanego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zdecydowany sprzeciw przedsiębiorców wzbudziły zasady ,,wygrywania konkursu" z WARP. Przypomnijmy, że aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorcy musieli kliknąć w otrzymany od WARP link - nie wcześniej niż o godzinie 9. Jak twierdzą przedsiębiorcy - uzyskanie grantu było jak loteria, która zakończyła się w kilka sekund po godzinie 9:00.

Grant z WARP. Będzie kontrola

Źródło: shutterstock.com

Zasady uzyskania grantu z WARP próbą oszustwa

Przedsiębiorcy żalili się, że ubieganie się o dofinansowanie na zasadzie ,,kto pierwszy, ten lepszy" budzi wiele wątpliwości, co do zgodnego z prawnem przydzielania dofinansowania. Większość z biorących udział w konkursie przedsiębiorców, pomimo kliknięcia w link aktywacyjny dokładnie o godzinie 9:00:00 - uzyskało informację o wyskorzystaniu już wszystkich dostępnych środków z WARP. Mowa o 90 mln złotych, które zdaniem WARP zostały rozdysponowane w kilka sekund. 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tłumaczy się, że taki sposób rodzielania środków uznali za ,,najbardziej sprawiediwy". 

Urząd Marszałkowski sprawdzi, czy nie doszło do oszustwa

Jak poinformował Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak - wszęte będzie postępowanie kontrolne wspomnianego grantu. Zdaniem Marka Woźniaka ,,jego zadaniem będzie sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. botów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń".

Do zakończenia kontroli grantu - proces wypłaty środków zostanie wstrzymany. 

Koronawirus w Polsce