Fiskus zablokuje konto bankowe na dłużej. Zmiany w nowej Ordynacji podatkowej

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem urzędy skarbowe zyskają kolejne uprawnienia. Odbędzie się to za sprawą najnowszego projektu Ordynacji podatkowej.

Rząd pracuje nad nowelizacją Ordynacji podatkowej. Projekt do którego dotarł DGP wprowadza wiele kluczowych zmian zwiększających zakres kompetencji urzędów skarbowych. Jedna z nich dotyczy blokady konta firmowego przedsiębiorcy.

Więcej uprawnień dla skarbówki\

Źródło: shutterstock

Blokada konta przedsiębiorcy dłużej niż 72 godziny

Aktualnie obowiązujące przepisy dają urzędowi skarbowemu prawo do zablokowania konta przedsiębiorcy w przypadku podejrzenia o wyłudzenia skarbowe na 72h. Za sprawą projektowanych przepisów czas ten ma się zwiększyć do 92h. To jednak nie wszystko. Blokada będzie mogła objąć nie tylko rachunek firmowy, czy VAT, lecz również rachunek oszczędnościowy.

Fiskus zajrzy również na konto zwykłego podatnika

Zakres kompetencji urzędu skarbowego rośnie nie tylko za sprawą najnowszego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Pamiętać należy, że z dniem 1 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej za sprawą których naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunku bankowym podatnika. ,, Zgodnie z nowym brzmieniem art. 48 tej ustawy o KAS: bank będzie zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego na temat „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców. Dotąd prawo do wnioskowania o taką informację mieli Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego” – tłumaczy Ewelina Czechowicz, prawnik PIT.pl.

Więcej na ten temat w artykule ,, Fiskus od 1 lipca może zajrzeć na konto bankowe podatnika”.

Kontrola