Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Europejskie Dni Pracodawców 2022

Redakcja PIT.pl 17.05.2022 06:00 (aktualizacja: )

W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.

Tegoroczny  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych organizowany jest pod hasłem Odkryj swój talent a jego tematyka koncentruje się na zagadnieniach kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście „zielonej” transformacji.

Na poziomie europejskim zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego - vocational education training (VET). W ramach organizowanych wydarzeń zaprezentowane zostaną korzyści, jakie oferuje kształcenie i szkolenie zawodowe młodym ludziom  i dorosłym.

Europejskie Dni Pracodawców są  wyrazem polityki europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, które wzmacniają współpracę pomiędzy urzędami pracy a pracodawcami. Współpraca ta odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Źródło: MPiPS

W Polsce w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2022, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przeprowadzą ponad 400 wydarzeń o różnorodnej tematyce takiej jak m.in:

 • rekrutacje na rzecz pracodawców,
 • giełdy pracy,
 • dni otwarte w urzędach pracy,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
 • badanie kompetencji i zdolności,
 • kształcenie młodzieży pod kątem potrzeb rynku pracy,
 • diagnoza kwalifikacji wymaganych przez pracodawców,
 • usługi sieci EURES.

Zamierzeniem urzędów pracy jest nawiązanie indywidualnego kontaktu z pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy uzyskają szczegółową informację na temat usług świadczonych przez urzędy pracy oraz uzyskają wsparcie zgodne z ich potrzebami.

Polskie urzędy pracy, znajdują się obecnie w szczególnej sytuacji, ponieważ rozszerzyły swoje działania na rzecz obywateli Ukrainy i wspierają ich w znalezieniu zatrudnienia na terenie Polski dlatego też w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2022 w Polsce odbędzie się wiele wydarzeń adresowanych do grupy poszukujących pracy  z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy będą mieć możliwość:

 • zaznajomienia się z polskim rynkiem pracy,
 • ofertami pracy lub staży,
 • możliwościami podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - pod kątem potrzeb pracodawców,
 • skorzystania ze wsparcia doradców zawodowych.

Urzędy pracy przygotowały dla pracodawców szereg prezentacji z zakresu zasad zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez polskie urzędy pracy (w podziale na województwa).

Europejskie Dni Pracodawców 2022 w Polsce koordynowane są przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej o Europejskich Dniach Pracodawców 2022: https://epsz.praca.gov.pl/europejskie-dni-pracodawcow-2022

Więcej informacji o Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2022: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en 

Źródło: MPiPS

Formy zatrudnieniaKodeks pracy