Ekspert o niekorzystnych interpretacjach KIS dla branży IT

Redakcja PIT.pl

W ostatnim okresie poruszenie wśród osób oceniających sposób rozliczenia przychodów pracowników branży IT wzbudziły interpretacje zmieniające wcześniejsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie stawki podatku ryczałtowego od czynności towarzyszących tworzeniu oprogramowania.

Przypomnijmy, iż pierwotnie KIS nie kwestionowało opodatkowania usług dodatkowych związanych z tworzeniem oprogramowania stawką 8,5% ryczałtu nie wiążąc tych usług (PKWiU 62.01.12.0) jako związanych z oprogramowaniem.

 

Zmiana stanowiska KIS w zakresie rozliczenia dla branży IT

Obecnie nastąpiła zmiana interpretacyjna wprowadzająca jednolite stanowisko oparte na wykładni literalnej zwrotu: „związany z oprogramowaniem” użytego w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który warto zacytować:

„Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
2b) 12% przychodów ze świadczenia usług:

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);”

Ekspert o niekorzystnych interpretacjach KIS dla branży IT

Źródło: Shutterstock

Zgodnie z linią interpretacyjną którą przyjął Dyrektor KIS, stosować należy wykładnię językową w/w normy szeroko traktującą usługi związane z oprogramowaniem. Z koncepcji tej wynika, iż usługi związane z oprogramowaniem są kategorią szeroką, w tym znacznie szerszą niż związane z programem komputerowym. W konsekwencji Dyrektor KIS rozszerzył kategorię stawki 12% min. o „modelowanie procesów biznesowych, tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności, tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej, a także tworzenie struktury serwisów sieciowych”.

 

Branża IT zapłaci wyższe podatki?

Oznacza to w praktyce, iż rozliczany ryczałtowo przychód specjalistów IT z tytułu usług  rozwoju systemu, tworzenia jego dokumentacji technicznej, procedur bezpieczeństwa, czy analizy działania systemu i automatyzacji traktowane są przez fiskus nie jako usługi opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu ale 12%.

W konsekwencji mówimy o wzroście podatku ryczałtowego o blisko 50%.

Autor: Adam Ciulkiewicz, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

RyczałtPodatki 2023Rozliczenie roczne