Dzień wolny od pracy za sobotę 1 maja 2021 r.

Ewelina Czechowicz

1 maja 2021 r. przypada w Polsce Święto Pracy, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W tym roku dzień ten wypada w sobotę. Wielu pracownikom będzie zatem przypadał dodatkowy dzień wolny od pracy. Kto z niego skorzysta?

Dzień wolny za 1 maja 2021

W sobotę 1 maja 2021 r. przypada Święto Pracy.  Ponieważ święto to przypada w sobotę, pracownicy z tego tytułu zyskują prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego. Prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, ściśle regulują przepisy Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 130 § 2 KP ,, Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Dla pracowników oznacza to dodatkowy dzień wolny od pracy, dla pracodawców konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy i udzielenia dodatkowego dnia wolnego.

dzień wolny za 1 maja 2021 r.

Źródło:shutterstock

Kiedy udzielić dodatkowego dnia wolnego?

Częste wątpliwości budzi termin, w jakim należy udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy. Dodatkowe wolne powinno zostać udzielonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto. W praktyce jednak najczęściej dnia wolnego udziela się zaraz po święcie. Nie ma jednak przeciwskazań, by wolnego udzielić również dzień przed świętem.

W 2021 r. dwa święta wypadające w sobotę

W 2021 roku wypadają dwa święta przypadają  na sobotę: Międzynarodowe Święto Pracy (1 maja) oraz pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia). Oznacza to, że pracodawca w okresie rozliczeniowym, w którym wypadają te święta, musi udzielić dodatkowego dnia wolnego od pracy. Dotyczy to pracowników niepracujących w soboty. Jeśli zatem w danym zakładzie pracy funkcjonuje miesięczny okres rozliczenia to pracodawca powinien udzielić wolnego jeszcze w maju.

Kodeks pracyWymiar czasu pracyUrlop