Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Od kilku dni bite są kolejne rekordy zachorowań, stąd decyzja rządu o rozszerzeniu nauki zdalnej na klasy najmłodsze szkół podstawowych: I-III. Uczniowie w tej formie będą się uczyć do 29 listopada. W związku z objęciem nauką zdalną dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej, rodzice dzieci będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Premier zapowiada powrót dodatkowego zasiłku

Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki wskazał: „Zasiłki będą wypłacane tak jak wiosną”. Nie wskazał zasad, nie wyjaśnił czy rodzice dzieci 9 letnich też będą mogli skorzystać ze świadczenia.

W związku z epidemią Covid-19 wiosną rząd zdecydował o przyznaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wówczas zamknięto szkoły, żłobki i przedszkola z dnia na dzień.

Powrót dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Źródło: shutterstock

W jakim przypadku teraz przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jeśli spełni się zapowiedź Premiera, to zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom dzieci do lat 8, tam gdzie została wskazana nauka zdalna. Do czasu rozporządzenia nie wiadomo czy z zasiłku skorzystają rodzice 9 latków, których dzieci są uczniami III klasy szkoły podstawowej.

Z kolei otwarte pozostają przedszkola i żłobki, zatem rodzice najmłodszych dzieci nie skorzystają ze świadczenia.

Komu przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wiosną świadczenie przysługiwało:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

W jakim okresie dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

Zgodnie z zapowiedzią Premiera i Minister Marleny Maląg przekazanej PAP zasiłek będzie przysługiwał na czas nauki zdalnej w klasach I-III.

Zasiłek na zasadach ogólnych dla najmłodszych dzieci

Obecnie można korzystać z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę, lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łącznie 60 dni w roku (na wszystkie dzieci).

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w razie choroby dziecka do 14 lat.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii

Zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią Covid-19 był też wypłacany w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.  Wówczas świadczenie przysługiwało rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także w sytuacji, gdy dzieci nie mogły uczęszczać do placówek oświatowych ze względu na obostrzenia. Dodatkowo skorzystać z niego mogli rodzice dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie przysługiwało także rodzicom bądź opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Z dodatkowego świadczenia obecnie nie skorzystają rodzice dzieci najmłodszych, oni mogą korzystać z puli dni na opiekę nad dzieckiem zgodnie z zasadami ogólnymi, czyli Ci którzy jeszcze nie wykorzystali 60 dni opieki w tym roku i będą posiadać dokument, który da im możliwość zawnioskowania o świadczenie np. decyzja sanepidu lub decyzja dyrektora placówki o jej nagłym zamknięciu lub zostaną objęci kwarantanną.

Koronawirus w Polsce