Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców najmłodszych dzieci tylko do 18 kwietnia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia 2021 r., rodzice najmłodszych dzieci mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego jedynie do 18 kwietnia 2021 r., nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia – poinformowało PAP Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Na środowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 19 kwietnia ponownie otwarte będą żłobki i przedszkola. Tymczasem ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice mogą korzystać do 25 kwietnia. Jednak ze świadczenia nie skorzystają rodzice dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli. Im dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia 2021 r. 

Przedszkola i żłobki otwarte od 19 kwietnia 2021 r.

Źródło: KPRM.gov.pl

Dodatkowy zasiłek opiekńczy dla rodziców dzieci żłobkowych i przedszkolnych do 18 kwietnia 2021 r.

Resort rodziny przekazał PAP, że w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli, w sytuacji kiedy rodzice wnioskowali o zasiłek opiekuńczy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o jego wydłużeniu do 25 kwietnia 2021 r. zachowają prawo do świadczenia  jedynie do 18 kwietnia 2021 r. bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców najmłodszych dzieci tylko do 18 kwietnia 2021 r.

Źródło:shutterstock

MRPiPS wyjaśnia co z wnioskami o zasiłek złożonymi przez rodziców przedszkolaków do 25.04.2021 r. 

W przypadku wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego - złożonych przez rodziców za okres do 25 kwietnia 2021 r. – w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczeń przysługiwać będzie jedynie do 18 kwietnia 2021 r. bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych. Natomiast w sytuacji, gdy mimo otwarcia placówek opiekuńczych (żłobków, przedszkoli) od 19 kwietnia 2021 r. nastąpi jednak nieprzewidziane zamknięcie placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19, w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 r. (czyli od 19 kwietnia br.) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres, w jakim placówka jest zamknięta. 

Zasiłek dla rodziców dzieci szkolnych

Powyższe dotyczy wyłącznie wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożonych przez rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobków i przedszkoli. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym (uczęszczającym do szkoły) lub osobą dorosłą niepełnosprawną, ze względu na dalsze zamknięcie placówek (lub ich ograniczone funkcjonowanie) rodzice/opiekunowie nadal mogą korzystać z prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego  na podstawie wcześniej złożonych wniosków.

Uprawnieni do świadczenia

Do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnieni są rodzice dzieci do lat 8 w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Wyjątkiem w żłobkach i przedszkolach w okresie od 27 marca 2021 r. do 18 kwietnia  była opieka dla pracowników medycznych i pracowników służb porządkowych walczących z Covid-19, dla dzieci tych rodziców placówki pozostały otwarte.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Żeby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

MacierzyństwoKodeks pracyKoronawirus w Polsce