Wyższe dodatki do wynagrodzenia za pracę w nocy w 2022 roku. Ile zyskają pracownicy?

Iwona Maczalska

W 2022 roku dodatki za pracę w nocy będą wyższe niżeli w roku bieżącym. Wszystko za sprawą minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od stycznia wyniesie 3010 zł brutto.

» Wymiar czasu pracy w 2021 roku

» Minimalne wynagrodzenie 2022. Jaka kwota na rękę (netto) dla pracownika?

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2022 roku będzie miała wpływ na zmianę wysokości dodatków za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2022 roku. Ponieważ w 2022 roku podwyższono wynagrodzenie minimalne z obecnej kwoty 2800 zł brutto do 3010 zł brutto, dodatek za pracę w nocy również ulegnie stosownemu podwyższeniu.

Dodatki do wynagrodzenia za pracę w nocy 2022

Źródło: shutterstock

Dodatki za pracę w nocy w 2022 roku

Dodatki za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Dodatki do wynagrodzenia za pracę w nocy 
 2021 rok2022 rok
Styczeń3,68 zł3,96 zł
Luty3,50 zł3,76 zł
Marzec3,04 zł3,27 zł
Kwiecień3,33 zł3,76 zł
Maj3,68 zł3,58 zł
Czerwiec3,33 zł3,58 zł
Lipiec3,18 zł3,58 zł
Sierpień3,18 zł3,42 zł
Wrzesień3,18 zł3,42 zł
Październik3,33 zł3,58 zł
Listopad3,50 zł3,76 zł
Grudzień3,18 zł3,58 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Czym jest praca w porze nocnej?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Pracy w porze nocnej nie dla każdego

Nie każdy pracownik może wykonywać pracę w godzinach nocnych. Kodeks pracy szczegółowo wskazuje grupę pracowników, którzy kategorycznie pracy w nocy wykonywać nie mogą. Mowa o:

  • Kobietach w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  • Pracownikach, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia - chyba, że wyrażą na to zgodę (art. 178 §2 KP),
  • Pracownikach młodocianych (art. 203 § 1 KP),
  • Pracownikach niepełnosprawnych, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

Wymiar czasu pracyKodeks pracy