Do 31 stycznia rozlicz przychody z najmu i dzierżawy na deklaracji PIT-28

Iwona Maczalska 22.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy w 2013 roku uzyskali przychód z wynajmu lub dzierżawy mają obowiązek rozliczyć go w urzędzie skarbowym na deklaracji PIT-28. Ostateczny termin mija 31 stycznia 2014 roku.

31 stycznia 2013 roku mija ostateczny termin złożenia zeznania PIT-28 wykazującego wysokość uzyskanego przychodu, oraz wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązek złożenia PIT-28 dotyczy w szczególności osób osiągających przychody z tytułu:

  • najmu,
  • dzierżawy,
  • prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność,
  • prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej,
  • osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Deklarację PIT-28 podatnik zobowiązany jest złożyć, gdy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonał poprzez złożenie stosownego oświadczenia we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym - do dnia 21 stycznia tego roku, natomiast w przypadku podatników uzyskujących przychody z tytułu najmu lub dzierżawy - do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu.


PIT-28 bez ulgi prorodzinnej i wspólnego rozliczania z małżonkiem

Warto pamiętać, że ryczałtowcy na deklaracji PIT-28 nie mogą rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Co więcej na tej deklaracji nie odliczą oni również ulgi prorodzinnej, oraz nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. Pozostałe obowiązujące obecnie ulgi, ryczałtowcy mogą odliczać od wykazanej kwoty. Mają też możliwość odliczać od przychodów stratę, wykazaną przed przejściem na ryczałt.

Deklaracja PIT-28 wraz z załącznikami dostępna jest w poniższej tabeli:

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-28 (17) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-28/B (12) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

 
Iwona Maczalska,
PIT.pl