Do 31 stycznia 2021 r. MF czeka na uwagi dotyczące cen transferowych

Redakcja PIT.pl

Do 31 stycznia 2021 r. trwają prowadzone przez Ministerstwo Finansów konsultacje w sprawie dokumentacji cen transferowych. Resort finansów pracuje nad objaśnieniami podatkowymi w zakresie cen transferowych dotyczących metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r., regulują sposób stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Ceny transferowe - konsultacje do 31.01

Źródło:shutterstock

MF wyjaśni wątpliwości

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sposobu stosowania przepisów w zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej resort finansów przygotował projekt dokumentu Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 3 - Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Termin i sposób zgłaszania opinii

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Resort finansów czeka na uwagi do 31 stycznia 2021 r. Opinie, wnioski i uwagi ze szczegółowym uzasadnieniem w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej powinny zostać wysłane na   adres: [email protected].

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-metoda-porownywalnej-ceny-niekontrolowanej/

CITCeny transferoweFormy opodatkowaniaPodatki 2021