Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dla kogo deklaracja PIT-28 w roku 2023?

Redakcja PIT.pl

Podatnicy mogą wybrać aktualnie trzy formy opodatkowania za 2023 r. Ryczałt, skalę lub podatek liniowy. Kto może skorzystać z opodatkowania na zasadach ryczałtu w 2023 r.? Wyjaśnia ekspert podatkowy Adam Ciulkiewicz z kancelarii Graś i Wspólnicy

Ryczałt czy skala podatkowa?

Przy obecnej skali podatkowej 12% i 32% dla dwóch progów podatkowych z możliwością odliczenia zarówno ulg, jak i kosztów uczyniło korzystanie z ryczałtu wymagającym rekalkulacji i zakończyło korzystanie z ryczałtu przez znaczną liczbę podatników. Osobom, które uznały za zasadne pozostanie przy ryczałcie i nie złożyły do 22 sierpnia br. oświadczenia o zmianie sposobu rozliczenia za nowe półrocze, nadal przysługuje opcja zmiany podatku ryczałtowego na skalę podatkową w rozliczeniu całego 2022 w deklaracji rocznej. Warto zatem ocenić, który ze sposobów rozliczenia roku 2022 jest korzystniejszy, pamiętając o ogólnym założeniu, że na zmianie zasad podatkowych od 1 lipca podatnicy nie powinni stracić.

Stawki ryczałtu 

W wielkim uproszczeniu wskazujemy, że zgodnie z art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku

dochodowym stawki ryczałtu wynoszą:

  • dla wykonujących wolny zawód określony w definicji art. 4 ust. 1 pkt 11 stosowana jest stawka przekraczająca pierwszy próg podatkowy tj. 17%. 
  • 15% obowiązuje dla szerokiego katalogu enumeratywnie wskazanych rodzajów usług nie objętych definicją wolnego zawodu.
  • stawka 14% dotyczy świadczących opiekę zdrowotną i usług architektoniczne, inżynierskieni projektowe.
  • usługi informatyczne uprawniają do stawki 12%.

W tym miejscu, wkraczamy już w 1 próg skali podatkowej, co w większości wypadków kończy

dylemat wyboru między ryczałtem a skalą. Dodatkowo można pokusić się o oczywiste stwierdzenie, że możliwość oceny opłacalności odliczenia kosztów przy opodatkowaniu dochodu lub stałej stawki ryczałtu przy przychodzie będzie nadal kalkulowana przed wszystkim przez tych, którzy oscylują w bliskości progu w skali ze stawką nryczałtu na przychodzie i nie mają znacznych kosztów do odliczeń.

    • kolejna 10% stawka dotyczy przychodów ze świadczenia usług kupna i sprzedaży nieruchomości na rachunek własny.
    • od przychodów z najmów ryczałt stanowi 8,5 % (przy czym, o ile rozliczenie tych dochodów za rok 2022 w formie ryczałtu jest alternatywne, o tyle w rozliczeniu od dochodów w 2023 roku już tego wyboru nie będzie, a ryczałt stanie się obowiązkowy), badań i pomocy społecznej do kwoty 100 000 zł i 12,5 % ponad tą kwotę oraz 8,5% - bez warunku kwotowego, dla szeregu usług w tym sprzedaży alkoholu, pożarnictwa, edukacji, kultury.
    • prowadzenie działalności uprawniającej do opodatkowania przychodu stawkami 5,5, 3 i 2 %, (w szczególności działalności wytwórczej, budownictwa gastronomii i przede wszystkim produkcji rolnej rozumianej jako przetworzenie własnych upraw oraz chowu wykraczające poza dobrodziejstwo podatku rolnego) zniechęca do rozważania stosowania skali zamiast ryczałtu, oczywiście przy zachowaniu prawidłowego prowadzenia ewidencji. Ryzyko objęcia stawką 8,5% w razie braków ewidencji pozostaje.

Dla kogo ryczałt za 2023 rok?

Źródło: shutterstock

PIT 28 dla wspólnika

W deklaracjach składanych w roku 2023 utrzymana pozostaje ogólna zasada, iż zeznanie podatkowe PIT 28 składane jest przez podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej rozumianej również jako uczestnictwo w spółce, nie będącej osobą prawną do wynikającego z art. 6 ust. 1 ustawy do limitu 2 000 000 euro dla przychodów samodzielnych lub wspólnych wspólników spółki. Przypomnieć w tym miejscu też trzeba zastrzeżenie z ust. 5 w/w przepisu, iż przy działalności prowadzonej samodzielnie i w spółce rozliczenie tych dochodów następuje osobno.

Deklaracja PIT 28S

Zarządcy sukcesyjni nie powinni natomiast zapomnieć o osobnej deklaracji PIT 28S składana przez przedsiębiorstwo w spadku; z zastrzeżeniem, iż spełniony musi być min. warunek z art. 6 ust. 4a w/w ustawy, czyli dotyczy on przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli w tym samym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał zmarły przedsiębiorca z działalności.

Najwygodniejszą formą samodzielnego złożenia tej deklaracji pozostaje skorzystanie z dedykowanej strony internetowej Ministerstwa Finansów - https://www.podatki.gov.pl/pit/ lub wybranie programu komercyjnego. 

Autor Adam Ciulkiewicz, ekspert podatkowy, kancelaria Graś i Wspólnicy

PIT-28RyczałtPodatki 2023Formy opodatkowaniaPolski Ład