Decyzja w sprawie limitu składek ZUS 30 października

Katarzyna Sudaj

Trybunał Konstytucyjny nareszcie podał termin rozprawy dotyczącej wniosku prezydenta w sprawie zniesienia górnego limitu składek ZUS dla najbogatszych.

Pod koniec tego miesiąca, czyli 30 października 2018 r. TK rozpozna wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji RP. Przypomnijmy, że już 5 stycznia br. Prezydent skierował do TK ustawę, która znosi od 1 stycznia 2019 roku górnego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla najlepiej zarabiających.

Ponad dziewięć miesięcy czekaliśmy na wyznaczenie terminu rozprawy, na której ma rozstrzygnąć sie kwestia konstytucyjności tej ustawy z końca 2017 r. Wcześniej wpłynęły tylko pisma Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego, w których dowodzono, że ustawa została uchwalona zgodnie z Konstytucją.

Sprawdź, jaki limit wymiaru składek ZUS obowiązuje do końca grudnia 2018 r.

Termin rozprawy pierwotnie wyznaczony na lipiec tego roku został odwołany. Natomiast we wrześniu tego roku resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską zaznaczył, że ewentualne zmiany w tzw. ustawie o zniesieniu 30-krotności będą możliwe dopiero po wyroku TK.