Czy z konta VAT opłacisz inne podatki?

Katarzyna Sudaj 22.10.2018 10:27 (aktualizacja: )

MF chce umożliwić przedsiębiorcom opłacanie ze środków zgromadzonych na koncie VAT do podzielonej płatności nie tylko kwot tego podatku, ale także należności z tytułu innych danin publicznych.

MF potwierdza: Z konta VAT do MPP opłacisz inne podatki i składki ZUS

Po raz kolejny słyszymy zapowiedzi resortu finansów, że z konta do split payment będzie można płacić należności z tytułu składek ZUS i innych podatków. To już kolejny taki sygnał. Pierwszy raz na początku lipca był sygnalizowany ten pomysł.

Przypomnijmy, że obecnie przedsiębiorca, którego kontrahent wybrał płatność z wykorzystaniem podzielonej płatności, otrzymuje kwotę netto na swój rachunek, a kwota podatku VAT trafia na specjalne konto przeznaczone tylko dla podatku od towarów i usług. Banki miały obowiązek utworzyć takie konto na potrzeby mechanizmu split payment do każdego firmowego rachunku.

Obecnie przedsiębiorca nie może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie VAT. Służą one tylko do opłacania zobowiązań z tytułu podatku VAT wobec fiskusa, bądź do płacenia innym dostawcom należności tylko w części dotyczącej tego podatku (także na specjalne konto). Wyłącznie za zgodą organów skarbowych można w innym celu wykorzystać pieniądze zgromadzone na rachunku VAT, ale i na taką decyzję trzeba poczekać.

Z konta VAT zapłacimy składki ZUS? I nie tylko?

„W resorcie finansów prowadzone są analizy dotyczące umożliwienia zapłaty z rachunku VAT innych danin publicznych. Jednak ostateczne decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły"- jak mówi dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w MF Wojciech Śliż w rozmowie z PAP.

Przypomnijmy, że dobrowolny mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony 1 lipca 2018 roku. MF chciałoby przez co najmniej pół roku obserwować to nowe rozwiązanie, by móc ocenić jego wady i zalety.

Od kiedy obowiązkowy split payment? Są plany MF

/ks na podstawie PAP

VATPłatność podzielona