Z konta VAT zapłacimy składki ZUS? I nie tylko?

Katarzyna Sudaj 10.07.2018 08:30 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów pracuje nad możliwością przelewania z rachunku VAT dedykowanemu Split payment środków na rzecz należności w ZUS. Na takie przecieki z nieoficjalnych źródeł powołuje się Money.pl.

Już od dawna przedsiębiorcy alarmują, zwłaszcza ci mniejsi, że mechanizm podzielonej płatności może wpędzić ich w kłopoty z płynnością finansową firmy. Bo choć Split payment nie jest obowiązkowy, to spodziewany jest efekt „kuli śnieżnej” - jeśli moi kontrahenci będą korzystać stosować ten sposób przelewania należności, to i ja będę do tego ekonomicznie zmuszony, by móc wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT np. do opłacania podatku VAT za faktury od moich dostawców.

I mimo głośnych wątpliwości przedsiębiorców, oficjalnie resort finansów stoi na stanowisku, że mechanizm Split payment jest dobrze zaprojektowany i dobrowolny, więc nie będzie stwarzał problemów. Choć informator Money.pl sugeruje, iż pomysłodawcy tego rozwiązania w Polsce świadomie postanowili obserwować, jak ono rozpowszechnia się i jakich ewentualnie kłopotów przysporzy przedsiębiorcom.

<<Rachunek VAT służy do zapłaty VAT na rzecz kontrahentów>>

To on donosi, że MF już teraz rozważa pewne zmiany, które pozwoliłyby firmom wykorzystać środki „zamrożone” na koncie VAT nie tylko do regulacji zobowiązań wynikających z podatku od towarów i usług. Z nieoficjalnych przecieków wynika, że trwają już prace nad zmianą przepisów tak, by umożliwić zapłatę należności wobec ZUS ze środków zgromadzonych na rachunku VAT. Analizuje się także możliwość regulacji innych zobowiązań podatkowych np. podatków lokalnych na rzecz samorządów.