Czy wypłata z polisy na życie podlega opodatkowaniu w PIT?

Redakcja PIT.pl

Czy świadczenie wypłacone po śmierci ubezpieczonego osobom wskazanym przez niego w polisie na życie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia, że kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (zwolnienie nie dotyczy świadczeń wypłaconych z ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Dochodów korzystających ze zwolnienia nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.


Źródło: shutterstock.com

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PIT