Czy pracodawca musi sporządzić PIT-40 za 2017 rok?

16.01.2018 15:00 (aktualizacja: )

2018-01-17

Rok podatkowy 2016 był ostatnim rokiem, za który, na prośbę pracownika jego pracodawca mógł sporządzić roczne rozliczenie podatkowe. Pracownik do dnia 10 stycznia 2017 miał możliwość złożenia do swojego pracodawcy stosownego wniosku na formularzu PIT-12.

Czy pracodawca musi sporządzić PIT-40 za 2017 rok?
Czy pracodawca musi sporządzić PIT-40 za 2017 rok?

Pracodawca z chwilą otrzymania takiego wniosku, zobowiązany był do sporządzania i przekazania zeznania na formularzu PIT-40 do pracownika i organu podatkowego w formie elektronicznej do ostatniego dnia lutego ( w formie pisemnej do organu podatkowego do dnia 31 stycznia), w ten sposób zwalniając podatnika pracownika z obowiązku złożenia rozliczenia rocznego.

Rozliczenia PIT za 2017 rok. Nie musisz już ręcznie liczyć należnego podatku bądź przysługującego zwrotu za 2017 rok

Nie musisz już samodzielnie rozliczać deklaracji PIT za 2017 rok. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie. [POBIERZ PROGRAM]
 

*Program rozliczy m.in. druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A, a także PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R

W przypadku składania zeznania rocznego za rok 2017 pracownik utracił możliwość złożenia wniosku natomiast pracodawca nie ma już obowiązku przygotowania deklaracji podatkowej.

<< Roczne rozliczenia PIT za 2017 rok >>

Nawet w sytuacji gdy, pracownik złoży wniosek na PIT-12 do swojego pracodawcy w terminie do 10 stycznia 2018 r. pracodawca nie będzie miał rodzącej skutki prawne możliwości przygotowania i złożenia rozliczenia rocznego za swojego pracownika.

Z chwilą otrzymania takiego wniosku, pracodawca najlepiej postąpi, gdy w sposób rzetelny poinformuje pracownika, o tym że nie sporządzi za niego rozliczenia rocznego na tej podstawie. W takim wypadku spoczywa na nim również jako płatniku zaliczek na podatek obowiązek sporządzenia informacji na formularzu PIT-11 i przesłanie jej do końca lutego na adres pracownika. W innym przypadku pracodawca może narazić się na odpowiedzialność karno-skarbową z racji niewywiązania się z nałożonego na niego obowiązku.

<< Dochody w PIT za 2017 rok rozliczysz wyłącznie sam. Nie wyręczy Cię już pracodawca >>

Kiedy natomiast dojdzie do pomyłki również po stronie pracodawcy, który uwzględni wniosek pracownika i wystawi PIT-40, to przedłożenie takiego rozliczenia nie wywrze żadnych skutków. Pracownik nadal będzie zobowiązany do samodzielnego złożenia rozliczenia rocznego składając właściwą deklarację PIT albo też do skorzystania z usług oferowanych przez Urząd Skarbowy tj. przygotowania rocznego zeznania podatkowego przez Urząd.

W tym ostatnim przypadku pracownik powinien złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek PIT-WZ. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe. Niestety podatnik może złożyć wniosek PIT-WZ jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej). Co niezmiernie ważne wniosek może zostać złożony jedynie w terminie między 15 marca a 18 kwietnia 2018 r. Dotyczy one też jedynie dochodów uzyskiwanych wyłącznie od Płatnika/Pracodawcy, o których informacje znajdują się na składanych deklaracjach : PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A.

Organy administracji skarbowej oferują również usługę tzw. prefilled tax return czyli wstępnie przygotowanej deklaracji podatkowej. PFR to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37 i PIT-38, udostępniana przez administrację skarbową. PIT-37 przygotowany jest na podstawie informacji pochodzących z PIT-11, PIT-8C i PIT-R, PIT-40A/11A otrzymanych od płatników oraz organów rentowych, natomiast PIT-38 na podstawie informacji z PIT-8C.

Aby pobrać PIT-PFR należy zalogować się do konta podatnika w portalu podatkowym.

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska