Coraz mniej czasu na złożenie rocznych sprawozdań BDO za 2021 r.

Redakcja PIT.pl

Zbliża się termin na składanie rocznych sprawozdań BDO za 2021 rok. Sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

» Ewidencja odpadów na przełomie 2021 i 2022 roku. Ważne informacje Ministerstwa Środowiska

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia:

  • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
  • sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

składają sprawozdania właściwemu marszałkowi województwa do 15 marca 2022 r.

» BDO: Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r.

Sprawozdania BDO 2021

Źródło: shutterstock

Jak składać sprawozdania BDO?

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są na stronie bdo.mos.gov.pl w zakładce „Instrukcje”, panel „Filmy-krok po kroku system BDO”

Dodatkowo MŚ informuje, że przepisy ustawy o odpadach nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego.

Jednocześnie analogiczna sytuacja dotyczy braku konieczności złożenia sprawozdania w zakresie przetwarzania odpadów, za rok w którym odpady nie były przetwarzane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

BDOPodatki 2022