Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Co dalej z projektem podwyżki stawek kilometrówki?

Katarzyna Sudaj 19.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

2017-05-19

W przyszłym tygodniu posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która zawiera propozycję podwyżki dotychczasowych stawek kilometrówki. Czy po 10 latach doczekamy się nowych, wyższych kwot za przejechane kilometry w podróży służbowej?

[aktualizacja 01.06.2017]: Specjalna podkomisja ws. podniesienia stawek kilometrówki

Podwyżki kilometrówki
Źródło: YAY foto

W środę 24 maja br. o godz. 17:30 na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819). A dokładniej drugie podejście do pierwszego czytania. Pierwsza próba miała miejsce w styczniu tego roku.

Rząd na nie

Analiza stanowiska rządu, które Rada Ministrów przyjęła pod koniec kwietnia, nie wróży dobrze temu projektowi. 20 kwietnia br. do Sejmu wpłynęło pismo zawierające opinię rządu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, dotyczącym uregulowania na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

Co rząd ma do zarzucenia proponowanym zmianom? Po pierwsze uważa, że proponowana podwyżka jest dość wysoka. Stawki miałyby wzrosną z obecnie obowiązujących do następującego poziomu:

Proponowane stawki po podwyżceProjekt miałby obowiązywać od
SamochódMotocyklMotorower
Do 900 cm3Pow. 900 cm3
0,8000 zł1,0300 zł0,6200 zł0,5100 złw 2017 r., 14 dni po uchwaleniu

Poza tym projekt przewiduje coroczną waloryzację tych kwot.

Po drugie, w poselskim projekcie jest mowa o stawkach „minimalnych” (dla przypomnienia wcześniejszy obywatelski projekt mówił o stawkach „maksymalnych”). Natomiast w uzasadnieniu do projektu tej ustawy wymienia się kwoty „maksymalne”. Dlatego Rada Ministrów poleca ujednolicić i sprecyzować to ważne określenie.

Skoro mowa o stawkach minimalnych, to rząd obawia się ustalania w poszczególnych firmach wyższych stawek kilometrówki, a co za tym idzie „zmianę” formy wynagrodzenia pracownika tzn. zmniejszenie/pozostawienie na tym samym poziomie płacy zasadniczej, a wyższe kwoty wypłacane jako „kilometrówka”. Obawa zasadna w tym sensie, że należność z tytułu zwrotu kosztów użytkowania prywatnego auta w celach służbowych nie podlega „oskładkowaniu” ZUS, a więc w ten sposób mogą zostać obniżone wpływy do budżetu państwa oraz na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Ponadto rząd uważa, że taka podwyżka to „nieuzasadniona próba przerzucenia na pracodawcę kosztów użytkowania pojazdów, w tym kosztów ubezpieczenia i serwisowania pojazdów oraz kosztów wynikających z utraty wartości rynkowej auta”.

Rada Ministrów nie zgadza się z tezą, że proponowane zmiany nie obciążą budżetu państwa ani samorządów terytorialnych. Jako przykład podaje Pocztę Polską S.A. To bardzo duży pracodawca będący jednostką sektora finansów publicznych. Wzrost kosztów kilometrówki akurat dla niego, gdzie listonosze nie mają aut służbowych, tylko w zdecydowanej większości korzystają z prywatnych pojazdów, spowoduje olbrzymi wzrost kosztów i negatywnie wpłynie na kondycję finansową. Ciekawostka jest to, że Rada Ministrów zaproponowała dodanie oprócz pojazdów silnikowych, pojazdy elektryczne go projektowanych przepisów.

Podsumowując, rząd negatywnie ocenił całość poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819). Dlatego możemy spodziewać się odrzucenia tego projektu, choć większość posłów będących w sejmowej Komisji Infrastruktury swego czasu opowiadała się za urealnieniem obecnych kwot kilometrówki, które w niezmienionej wysokości obowiązują od 10 lat.

Katarzyna Sudaj

Auto firmoweKoszty