Brak spójności rządowych strategii i niepewność prawa

Redakcja PIT.pl

W ostatnich miesiącach dominującym źródłem niepewności dla przedsiębiorstw stał się brak spójności pomiędzy dokumentami strategicznymi rządu takimi jak Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, założenia do Ustawy Budżetowej. Mimo iż wszystkie te dokumenty były ogłoszone w ostatnich trzech miesiącach, nie tylko nie są komplementarne, ale wręcz ze sobą sprzeczne.


Źródło: shutterstock.com

Główną przyczyną tego stanu jest pominięcie w dokumentach rządowych zmian podatkowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie, a niestety właśnie Polski Ład, wbrew swej nazwie, w zestawieniu z pozostałymi strategiami rządowymi, wprowadza dużą niepewność graniczącą z chaosem.

Apel Pracodawców RP o ograniczenie niepewności regulacyjnej związanej z brakiem spójności rządowych strategii

Pracodawcy oczekują, że po kryzysie pandemicznym działania rządu powinny przynieść stabilizację. Teraz, kiedy wiele przedsiębiorstw zostało tak boleśnie dotkniętych ograniczeniami działalności gospodarczej, tym bardziej potrzebne jest szybkie przywrócenie stabilnych reguł gry. Podczas gdy rząd ponosi odpowiedzialność za tworzenie regulacji, to przedsiębiorstwa podejmują decyzje o poziomie zatrudnienia i inwestycjach. Obecnie rząd nie powinien zwiększać niepewności w procesie budowania planów biznesowych przedsiębiorstw na najbliższe lata poprzez zaniedbania w zapewnieniu elementarnej zgodności pomiędzy strategiami.

Podatkowe zmiany Polskiego Ładu dopiero w 2023 roku?

"Apelujemy o niezwłoczne zapewnienie spójności rządowych strategii oraz o przesunięcie w czasie o rok zapowiadanych zmian reform przewidzianych w Polskim Ładzie, aby umożliwić dialog z partnerami społecznymi na temat spójnej rządowej strategii, zwłaszcza w obszarze zmian podatkowych."

Źródło: Pracodawcy RP

Polski Ład