Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Będą objaśnienia MF do zmieniających się przepisów o leasingu aut. Trwają konsultacje

14.12.2018 08:40 (aktualizacja: )

Ministerstwo finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w zakresie objaśnień zmienianych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności.

Wyższe limity amortyzacyjne także dla aut nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 roku?

W dniu 19 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2159) ogłoszona została ustawę nowelizującą m.in. przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja ta wprowadziła do ustawy o PIT i ustawy o CIT przepisy przewidujące zmianę zasad podatkowego rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności. Opinie na temat przedmiotowych regulacji formułowane m.in. w toku prac legislacyjnych nad Ustawą z dnia 23.10.2018 r. wskazują na duże zainteresowanie praktycznymi aspektami ich stosowania. Dlatego ministerstwo finansów zdecydował o potrzebie wydania objaśnień dotyczących stosowania tych przepisów. Dążąc do pozyskania dodatkowej wiedzy, stanowisk i opinii podmiotów zainteresowanych tymi przepisami oraz kształtem planowanych objaśnień, a także uwzględniając znaczenie tych objaśnień, rozpoczęto proces konsultacji podatkowych. 

Przedmiotem konsultacji są wprowadzone zmiany w zasadach opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności polegają w szczególności na:

  • podwyższeniu do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym do kwoty 225.000 zł,
  • określeniu do 150.000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych 225.000 zł) kwoty limitu łącznych opłat zaliczanych do kosztów podatkowych wynikających z umową leasingu (innej umowy o podobnym charakterze),
  • podwyższeniu do 150.000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych 225.000 zł) kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
  • określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością).

Ostatnie chwile na leasing pojazdu z czynszem zaliczanym w całości do kosztów podatkowych

Biorąc pod uwagę, że przepisy Ustawy mają zacząć obowiązywać z początkiem 2019 r. oraz mając na uwadze praktyczne znaczenie planowanych objaśnień, MF liczy, że osoby lub podmioty biorące udział w konsultacjach zgłaszać będą konkretne propozycje lub stanowiska, odnoszące się do określonych przepisów Ustawy dotyczących opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności. Liczę również, że osoby i podmioty zainteresowane zakresem zastosowania przedmiotowych przepisów prześlą propozycje przykładów bazujących na przepisach Ustawy wraz z komentarzami i / lub stanowiskiem odnośnie stosowania tych przepisów.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów i dostępne są do 21 grudnia 2018 r. do zgłoszenia pod adresem e-mail: [email protected]. Możliwe jest także wysłanie odpowiedzi w ramach konsultacji drogą pocztową na adres: Sekretariat Departamentu Podatków Dochodowych
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Źródło: MF

Auto firmoweKoszty