Będą nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K - od 1 lutego 2019 r.

Piotr Szulczewski 28.12.2018 09:59 (aktualizacja: )

Wprowadzenie uproszczeń w systemie deklarowania podatku VAT zmusza do zmian w formularzach VAT-7 i VAT-7K. Podatnicy będą obowiązani stosować w kontaktach z organami skarbowymi nowe wersje deklaracji podatkowych.  

Opublikowano nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K na 2019 rok wraz z objaśnieniami

Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244). W przypadku podatników:

  • dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i nie dokonującym sprzedaży opodatkowanej (art. 87 ust. 5 ustawy),
  • nie dokonujących w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy (art. 87 ust. 5a ustawy);

- nie ma konieczności ubiegania się o zwrot podatku VAT poprzez złożenie odrębnego wniosku (VAT-ZZ).

Ponadto, zmiana wynikająca z tej ustawy wprowadza uproszczenie dla podatników ubiegających się o przyspieszenie zwrotu podatku VAT w terminie do 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy, zgodnie z którą nie mają oni obowiązku złożenia odrębnego wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku (VAT-ZT). Powyższe powoduje konieczność wprowadzenia zmian we wzorach deklaracji VAT-7(18), i VAT7K(12) oraz w objaśnieniach do tych deklaracji.

W efekcie przepisów nowelizujących system podatku VAT, ze wzorów VAT-7(18) i VAT-7K(12) usunięto pola 69 i 70 z bloku G. „Informacja o załącznikach”, zmieniając odpowiednio nazwę bloku oraz dostosowując do tych zmian objaśnienia do tych deklaracji. We wzorach deklaracji i objaśnieniach uaktualniono publikatory, wprowadzono również drobne zmiany uściślające i redakcyjne.

Stosować należy zatem nowe wzory deklaracji:

Nowe zasady i stosowanie nowych wersji deklaracji już od 2019

Wzory deklaracji dla podatku od towarów w nowych wersjach stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r. Jednakże wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami w ich wersjach dotychczasowych, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

Zwrot VATVAT