Aktualizacja struktur logicznych dla sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów poinformowało o nowych i zaktualizowanych strukturach logicznych dla sprawozdań finansowych.

Na stronie www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan zostały opublikowane następujące struktury logiczne dla niektórych rodzajów sprawozdań finansowych:

 1. Nowe struktury dla funduszy inwestycyjnych:
  1. FunduszInwestycyjnyStrukturyDanychSprFin_v1-3.xsd
  2. FunduszInwestycyjny_v1-3.xsd
  3. FunduszInwestycyjnyPolaczony_v1-3.xsd
  4. FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze_v1-3.xsd
 2. Zaktualizowane struktury dla banków:
  1. BankStrukturyDanychSprFin_v1-3.xsd
  2. BankWTysiacach(1)_v1-3.xsd BankWZlotych(1)_v1-3.xsd

Źródło: podatki.gov.pl

CIT