5 czerwca 2023 r. to ostatni dzień na złożenie wniosku do ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Ewelina Czechowicz

5 czerwca 2023 r. to ostatni dzień na  złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek jest automatycznie tworzony przez ZUS  na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS.

Wysyłka wniosku o zwrot składki zdrowotnej

Jak informuje ZUS wniosek jest udostępniany  na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem.

Do wysyłki wniosku niezbędny rachunek bankowy

Płatnicy, którzy dotąd nie dodali numeru rachunku do profilu w ZUS, muszą to zrobić przed wysyłką wniosku. Bez numeru rachunku nie można wysłać elektronicznie wniosku. Jeżeli rachunku bankowego, na który płatnik chce mieć dokonany zwrot, nie ma na jego koncie w ZUS, to powinien złożyć dokument ZUS ZBA, aby go dodać.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, potrzebny numer konta — PIT.pl

ZUS: do 1 czerwca należy wysłać wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Konsekwencje braku wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Jeśli płatnik podjął decyzję i nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w zakreślonym przez ZUS terminie, który został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.  i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023.

Wniosek RZS-R o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. - PIT.pl

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. po terminie a zwrot nadpłaty

Rzecznik ZUS wskazuje, że jeżeli płatnik rozliczył się po terminie, ale przekazał rozliczenie do 30-31 maja będzie miał szansę na zwrot nadpłaty. Ważne, by wniosek zatwierdzić i wysłać do ZUS do 1 czerwca br. Jak podkreśla rzecznik ZUS,  sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie rodzi konsekwencji.

Ważne jest jednak, aby płatnik opłacił na swój indywidualny rachunek składkowy (NRS)

miesięczną składkę za kwiecień wraz z ewentualną kwotą dopłaty, która wynika z rocznego rozliczenia. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę (jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł).

ZUS