Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

4-dniowy tydzień pracy sprawdza się na świecie. Czy jest możliwy w Polsce? Work Life Balance

Ewelina Czechowicz 27.05.2022 09:15 (aktualizacja: )

Praca przez 4 dni w tygodniu? Takie rozwiązanie coraz częściej dyskutowane jest w Polsce. W niektórych firmach z kapitałem zagranicznym już dziś w piątki pracownicy pracują krócej. Czy wolne piątki mogłyby zostać wprowadzone na stałe? Czy pracodawcy by zyskali? Czy pracownicy byliby bardziej wydajni w swojej pracy?

W Islandii 4-dniowy system pracy odniósł ogromny sukces. Takie rozwiązania testowane są również w Japonii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Nowej Zelandii. Coraz częściej mówi się o nich również w Polsce. Jakie korzyści może przynieść skrócony tydzień pracy?

4 dni pracy – wzrost wydajności pracownika zmniejszone koszty

Jak pokazują dane z Japonii, gdzie w 4‑dniowy tydzień pracy został wprowadzony w japońskim oddziale Microsoftu jeszcze w 2019 r. pracownicy byli bardziej wydajni. Dodatkowo w ramach testów pracodawca ograniczył długość zebrań pracowniczych do 30 minut. Projekt pod nazwą Work Life Choice Challenge 2019 Summer miał na celu zbadanie tego, jak zmiana modelu pracy wpłynie na balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także na wydajność pracowników.  Wyniki badania pokazały, że nastąpił wzrost wydajności pracowników o 40%, zaś zużycie energii elektrycznej spadło o 23% w porównaniu z sierpniem 2018 roku.

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku - PIT.pl

Podobne dane pochodzą również z Nowej Zelandii, gdzie w firmie Perpetual Gar, zajmującej się planowaniem nieruchomości zdecydowano się na zredukowanie tygodnia pracy z 40 (5×8h) do 32 (4×8h) godzin w marcu i kwietniu 2018 roku. Wyniki eksperymentu opisał   na łamach New York Timesa profesor Jarrod Haar z Auckland University of Technology. Prof. Haar zaznaczył, że pracownicy Perpetual Guardian odnotowali 24‑procentową poprawę równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Dłuższa regeneracja wpłynęła także na poziom ich energii podczas pracy. 

4 dniowy tydzień pracy w Polsce?

Źródło:shutterstock

4‑dniowy tydzień – więcej korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawców

4 dniowy tydzień pracy testowano również w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Aktualnie w Hiszpanii eksperyment prowadzony jest na coraz szerszą skale. Dane dotyczące skróconego tygodnia pracy pokazują, że praca przez 4 dni w tygodniu pozwala na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy i pracownicy są bardziej wydajni. Zadowoleni i wypoczęci pracownicy rzadziej są zestresowani i rzadko dopada ich wypalenie zawodowe.

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku - PIT.pl

4 dni pracy – pracownicy bardziej wydajni?

Jak pokazują dane z Islandii,  w której wg informacji BBC 86 proc. lokalnej siły roboczej albo przeszło na krótsze godziny pracy za taką samą płacę lub uzyska do tego prawo, pracownicy i pracodawcy po skróceniu czasu pracy nie stali się mniej wydajni. Dodatkowo skrócenie tygodnia pracy wpłynęło na zmniejszenia wypalenia zawodowego, redukcje stresu czy pozwala zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym.

L4 na wypalenie zawodowe od 2022 r. Nowa jednostka chorobowa w ICD - PIT.pl

4 dni pracy co z wynagrodzeniem?

Wprowadzone z kolei w Belgii rozwiązania pozwalają pracownikowi na złożenie wniosku o prace przez 10 godzin w zamian za 4-dniowy tydzień pracy. Takie rozwiązanie pozwala pracownikom zachować prawo do 100 proc. wcześniejszego wynagrodzenia. Dodatkowo możliwość skorzystania z tego rozwiązania uzależniona jest od decyzji związków zawodowych.

4 dniowy tydzień pracy w Polsce?

Aktualnie i w naszym kraju niektóre firmy decydują się na ograniczenie pracy w piątki. Są tez firmy, w których pracownicy mogą świadczyć prace przez 4 dni.  W niektórych miejscach pracownicy pracują przez 10 godzin przez 4 dni tygodnia, zachowując prawo do 100 proc. wynagrodzenia. W innych mimo skrócenia czasu pracy wynagrodzenie nie jest mniejsze. Aktualnie nie ma przepisów w kodeksie pracy, które umożliwiają wprowadzenie 4 dniowego tygodnia pracy. Takie rozwiązania wynikają z porozumień między pracownikiem a pracodawcą. Wprowadzenie 4 dniowego tygodnia pracy wymagałoby zmiany przepisów i regulacji rozwiązań dotyczących czasu pracy. 

Formy zatrudnieniaKodeks pracyWymiar czasu pracy