Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

30 451 zł kwoty wolnej dla wszystkich podatników

Iwona Maczalska 11.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakładający podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich obywateli do wysokości kwoty wolnej od podatku przysługującej aktualnie posłom i senatorom.

30 451 zł kwoty wolnej dla wszystkich podatników
Źródło: YAY foto

Od stycznia 2017 roku obowiązuje nowa kwota wolna od podatku, która w praktyce dotyczy wyłącznie nielicznych obywateli. Ustawą z dnia 29 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o PIT Sejm bowiem postanowił, że od stycznia 2017 roku najmniej zarabiający otrzymają wyższą kwotę wolną od podatku (zarabiający do 6600 zł), jednak zarabiający powyżej 127 000 zł rocznie całkowicie stracą prawo do odliczenia kwoty wolnej. Dla podatników zarabiających od 6601 zł do 11 000 zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszała, a dla podatników zarabiających od 11000 zł do 85 528 zł rocznie – pozostanie bez zmian i będzie wynosić 3091 zł.

<< aktualne stawki kwoty wolnej od podatku

Zdaniem projektodawców ,,Było to pierwsze w historii świata podniesienie kwoty wolnej od podatku, które dla części Polaków będzie de facto jej obniżeniem, a dla większości zachowaniem jej na obecnym poziomie. Z podwyżki korzysta bardzo mało osób, także dlatego, że jednocześnie rząd podniósł minimalną emeryturę do 1000 zł i płacę minimalną do 2000 zł. Podwyżka objęła natomiast osoby, które w skali miesiąca zarobią mniej niż 916 zł.”

Kwota wolna od podatku równa dla wszystkich podatników

Projekt zakłada podniesienie do wysokości 5.481,18 zł kwoty pomniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, co odpowiada kwocie wolnej od podatku w wysokości 30.451 zł rocznie, a także obniżenie limitu składki na ubezpieczenie zdrowotne, która podlega odliczeniu od kwoty podatku dochodowego należnego od podatnika.

Należy zaznaczyć, że 30451 zł kwoty wolnej od podatku przysługującej posłom i senatorom oznacza, że posiadają oni dziesięciokrotnie wyższą kwotę wolną od podatku od innych obywateli. Projektodawcy dążą zatem do zniesienia tej nierówności i ustaleniu kwoty wolnej na jednym poziomie dla obywateli, posłów i senatorów.

Jak twierdzą projektodawcy ,,Miesięczny dochód większości z posłów i senatorów składa się z dwóch elementów, tj. uposażenia poselskiego w wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (9.892,30 zł brutto), które przysługuje tzw. posłom zawodowym, czyli posłom niewykonującym innej pracy oraz diety poselskiej w wysokości 2 473,08 zł, która przysługuje każdemu posłowi. Uposażenie poselskie jest opodatkowane na zasadach ogólnych, a więc korzysta z kwoty wolnej w wysokości 3 091 zł. Dieta poselska jest natomiast, aż do kwoty 2 280 zł miesięcznie wolna od podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie posła jest wolne od podatku do kwoty 30 451 zł w skali roku”.

Projektodawcą jest grupa posłów partii Kukiz15.

Iwona Maczalska, PIT.pl na podstawie sejm.gov.pl