10 rzeczy, które musisz wiedzieć o kwocie zmniejszającej podatek

Piotr Szulczewski 16.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Nowe zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek powodują, że w 2017 r. zmienią się zasady rozliczeń podatku dochodowegoPIT. Zmiany dotyczyć będą bardzo szerokiego grona podatników. Oto 10 rzeczy, które warto wiedzieć o kwocie zmniejszającej jeszcze przed sporządzeniem deklaracji PIT.

10 rzeczy, które musisz wiedzieć o kwocie zmniejszającej podatek

10 rzeczy, które musisz wiedzieć o kwocie zmniejszającej podatek / YAY foto


 

1. Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

W rozliczeniu 2017 r. kwota ta wynosi maksymalnie 1188 zł. Tak wysoka kwota możliwa jest w przypadku dochodu do 6601,49 zł. Wraz z podwyższaniem się dochodu podatnika kwota ta maleje aż do 0 zł przy wynagrodzeniu (dochodzie) przekraczającym 127.000,49 zł.

W przedziale dochodu między 11.000,50 zł a 85,528,49 zł kwota zmniejszająca podatek jest równa tej stosowanej jeszcze rok wcześniej, czyli 556,02 zł. U podatników zarabiających w tych granicach zmiana przepisów podatkowych nie wpłynie zatem na rozliczenia podatku PIT. W ich przypadku kwota zmniejszająca nie zmienia się.

<< Kwota wolna od podatku w 2017 roku >>

2. Na co tak naprawdę wpływa kwota zmniejszająca podatek?

Wyobraź sobie sytuację, że zarobiłeś w 2017 r. 6000 zł. Deklarując to w PIT 2017 r. obliczasz swój podatek jako 18% z tej kwoty, czyli 1080 zł. Jeśli kwota zmniejszająca nie byłaby przewidziana, wówczas taką właśnie kwotę zmuszony jesteś zapłacić do urzędu skarbowego.

3. Zarobiłem 6000 zł, podatek należny do 1080 zł, a kwota zmniejszająca to 1188 zł. Czy należy mi się zwrot niewykorzystanej kwoty?

Nie, taki zwrot nie będzie przysługiwał. Nie możesz ani wnieść o zwrot takiej kwoty, ani przenieść go do rozliczenia na rok przyszły.

<< 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku w 2018 roku >>

4. Czy kwota wolna od podatku jest tym samym co kwota zmniejszająca podatek?

Pojęcia te są podobne, ale nie są takie same. Kwota wolna od podatku oznacza wartość zarobku, od której nie trzeba płacić należności na rzecz Skarbu Państwa. Jest to zatem zarobek netto (podstawa obliczenia podatku), który nie będzie pomniejszany o podatek.

Natomiast hipotetyczna kwota podatku, która wystąpiłaby do zapłaty, gdyby opodatkowywać kwotę wolną od podatku – jest właśnie kwotą zmniejszającą.

5. Czy kwota zmniejszająca podatek jest korzystna dla mnie?

Tak, im wyższa kwota wolna, tym niższe jest obciążenie podatkiem danej osoby. Lepszym jest zatem dla celów fiskalnych posiadanie niższego dochodu, niż wskazywanie dochodu wysokiego.

6. Czy wszyscy podatnicy mogą stosować kwotę zmniejszającą podatek?

Nie, dotyczy ona tylko rozliczających się według skali podatkowej. W przypadku rozliczeń na PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 – kwoty wolnej nie można stosować.

7. Czy małżonkowie mają dwukrotną kwotę zmniejszającą podatek

Tak, każdy z nich nawet przy wspólnym rozliczeniu podatkowym posiada swoją wartość kwoty wolnej. W efekcie jeśli jeden z małżonków nie zarabia lub zarabia niewiele a drugi – dużo – wspólne rozliczenie pozwala wykorzystać wyższą kwotę zmniejszającą podatek i w efekcie zapłacić mniej do Skarbu Państwa.

 >>> Czy uczące się dzieci mogą dorobić więcej, a ich rodzice nie stracą ulgi w PIT?

8. Czy jeśli moje wynagrodzenie nie przekracza 6.600 zł i podatek wynosi zero zł, to muszę się rozliczać na deklaracji PIT?

Tak, musisz. Wykorzystanie w pełni kwoty zmniejszającej podatek w ten sposób, że podatek wyzeruje się, nie zwalnia w żaden sposób z obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej. Jedynie zupełny brak zarobków pozwala co do zasady ominąć ten obowiązek (choć taki przywilej dotyczy tylko części podatników – prowadzący działalność gospodarczą nawet jeśli nie zarobili ani złotówki muszą sporządzić roczne rozliczenie podatkowe).

9. Czy kwota zmniejszająca podatek ulegnie zwiększeniu w najbliższym czasie?

Tak, zgodnie z planami w rozliczeniu 2018 r. (deklaracje składane w 2019 r.) najwyższa kwota zmniejszająca podatek wynieść ma 1440 zł i zmniejszać ma się podobnie jak obecnie – proporcjonalnie ze wzrostem dochodów podatnika.

10. Czy mój pracodawca stosuje do ustalenia zaliczek na moje wynagrodzenie kwotę zmniejszającą podatek?

Zależy to od rodzaju zatrudnienia. W przypadku umów o pracę płatnik (pracodawca) pomniejsza wynagrodzenie o 1/12 kwoty 556,02 zł. Nie stosuje on natomiast niższej lub wyższej kwoty wolnej – w efekcie samodzielnie trzeba ustalić jej wartość w rozliczeniu rocznym. W przypadku umów innego rodzaju, np. umów zlecenie, dzieło – płatnik nie stosuje w ogóle kwoty zmniejszającej podatek i pobiera zaliczkę na podatek od każdej złotówki zarobku. W tym wypadku całą kwotę zmniejszającą należy wykazać należy w rocznej deklaracji podatkowej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl