Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: zmiana sposobu poboru zaliczek na podatek dochodowy

Podpisane 7 stycznia 2022 roku przez ministra finansów rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zmienia technikę poboru zaliczek zapisaną w Polskim Ładzie. Jak wskazuje resort, jest to rozwiązanie, dzięki któremu pracownicy otrzymujący wynagrodzenie do kwoty 12,8 tys. zł nie będą w 2022 roku płacić wyższych zaliczek na podatek, niż w roku poprzednim.  Po prostu od przychodów tej samej wysokości zapłacą taką samą zaliczkę, co w grudniu 2021. Warto zaznaczyć, że limit ten dotyczy każdego źródła dochodów z osobna (etat, umowa zlecenie, emerytura czy renta).

Celem rozporządzenia jest usprawnienie wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu. Wszystko po to, żeby w kolejnych miesiącach podatnicy nie otrzymywali niższych pensji netto od tych, przewidzianych w nowym programie. Obywatele mają od razu odczuć korzyści wynikające z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł, a nie dopiero na koniec roku w rocznym rozliczeniu PIT. Jednocześnie dodano, że pracownicy, którzy już otrzymali niższe wynagrodzenie za styczeń, otrzymają w lutym wyrównanie wypłaty pensji.

Przedłużony termin będzie dotyczył przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. Nowa zasada poboru zaliczek będzie obowiązywała, dopóki zaliczka obliczona na podstawie nowych uregulowań, będzie niższa, niż ta pobierana według starych z roku 2021.

Pobór zaliczek w Comarch ERP Optima

Podczas naliczania wypłaty zawierającej przychody ze stosunku pracy lub z umowy zlecenia do kwoty 12 800 zł będą ustalone dwie kwoty zaliczki podatku: jedna według obowiązujących przepisów oraz druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31.12.2021 r.

W przypadku, gdy zaliczka ustalona według poprzednio obowiązujących przepisów będzie niższa, to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia. Różnica zostanie doliczona do zaliczki podatku w kolejnym miesiącu, w którym zaliczka podatku według aktualnych przepisów będzie niższa niż ta, ustalona na 31.12.2021 r.

Zmiany zostaną wprowadzone w wersji 2022.2 Comarch ERP Optima udostępnianej 27 stycnia 2021. Zachęcamy do przetestowania na : https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/

artykuł sponsorowny