Zwolnienia i stawki VAT UE

KrajStawka zredukowanaStawka obniżonaStawka podstawowaStawka przejściowa

Belgia

-

6 / 12

21

12

Bułgaria

-

9

20

-

Czechy

-

15

21

-

Dania

-

-

25

-

Niemcy

-

7

19

-

Estonia

-

9

20

-

Grecja

-

6,5/13

23

-

Hiszpania

4

10

21

-

Francja

2,1

5,5/10

20

-

Chorwacja

-

5/13

25

-

Irlandia

4,8

9/13,5

23

13,5

Włochy

4

10

22

-

Cypr

-

5/9

19

-

Łotwa

-

12

21

-

Litwa

-

5/9

21

-

Luxemburg

3

6/12

15

12

Węgry

-

5/18

27

-

Malta

-

5/7

18

-

Holandia

-

6

21

-

Austria

-

10

20

12

Polska

-

5/8

23

-

Portugalia

-

6/13

23

13

Rumunia

-

5/9

24

-

Słowenia

-

9,5

22

-

Słowacja

-

10

20

-

Finlandia

-

10/14

24

-

Szwecja

-

6/12

25

-

Wielka Brytania

-

5

20

-

Opracowano na podstawie: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf).

W dokumencie znajdują się informacje na temat stawek obniżonych stosowanych do poszczególnych towarów w każdym z państw.

  • Art. 96-105 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U. E. L. 2006, nr 347)