Pobierz e-pity 2019

Zakładanie firmy

Z CEIDG zostaną usunięte zdublowane wpisy

Po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG zostaną wykreślone „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działanie to ma celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Problem dotyczy ok. 2 tys. przedsiębiorców ...

Z CEIDG zostaną usunięte zdublowane wpisy

Nie będzie testu przedsiębiorcy

Rząd nie będzie się zajmował tzw. testem przedsiębiorcy - zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Nowe regulacje, które miały oddzielić prawdziwych przedsiębiorców od osób pozornie samozatrudnionych, niczego by nie zmieniły ...

Nie będzie testu przedsiębiorcy

Pakiet Przyjazne Prawo, czyli ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu, trafił do konsultacji

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła - umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP) ...

Pakiet Przyjazne Prawo, czyli ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu, trafił do konsultacji

Zmiana treści umowy w trakcie jej trwania

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do modyfikacji treści trwającego stosunku prawnego, pomimo że zawarcie umowy w utrwalonej formie gwarantować ma stronom zapewnienie jej trwałości i związanie treścią umowy. Tego rodzaju okoliczności mogą wystąpić w wyniku ...

Zmiana treści umowy w trakcie jej trwania

1,6 mln firm ma nadpłaty składek w ZUS i może wnioskować o ich zwrot przed przedawnieniem

Zamknąłeś własną firmę? Sprawdź, czy nie masz nadpłaty w ZUS. Tylko na Dolnym Śląsku czeka na kontach ZUS na przedsiębiorców prawie 9 mln zł. Nadal prowadzący działalność gospodarczą właściciele firm mogą pomniejszyć swoje kolejne wpłaty składek, a ci, którzy już firmy zamknęli mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłat. Później ich roszczenia się przedawnią ...

1,6 mln firm ma nadpłaty składek w ZUS i może wnioskować o ich zwrot przed przedawnieniem