Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Najprostszy testament - spadek

23.11.2012 10:00 (aktualizacja: )

Spadek

Uwaga! Najprostszy testament

Wszystkie poniższe zapisy muszą dotyczyć osoby sporządzającej testament i muszą być wykonane własnoręcznie. Nikt nie może spisywać testamentu za składającego oświadczenie.

Wołkowo Wielki, dnia 20 stycznia 2013 r.

Testament

      Ja, niżej podpisany, Kamil Dawid Kumerka-Libecki, urodzony dnia 20 lipca 1940 r., zam. W Wołkowie Wielkim 2/33, 63-3333 Wołkowo Wielkie, pozostając w pełni świadomy i posiadając pełną zdolność do podejmowania działań ustanawiam niniejszy testament.

Cały mój majątek czyli: nieruchomość położoną w Wołkowie Wielkim pod numerem 2/33 oraz wszystkie oszczędności w kwocie 15.000 zł, przekazuję na rzecz mojego syna, Karola, którego niniejszym powołuję do spadku jako jedynego spadkobiercę.

Proszę Karola, by kwotę 2.000 zł przekazał za rzecz mojego nieślubnego syna Antoniego. Zobowiązuję Karola, by odnalazł Antoniego i powiedział mu, że całe życie był dla mnie bardzo ważny mimo tego, że nigdy nie potrafiliśmy rozmawiać i utraciliśmy kontakt ponad 20 lat temu.

Niniejszym oświadczam, że jest to mój pierwszy testament, nigdy wcześniej nie sporządzałem żadnych oświadczeń w zakresie mojego majątku na wypadek śmierci.

Kamil Dawid Kumerka-Libecki