Transakcja trójstronna - Transakcja łańcuchowa

18.01.2011 10:00 (aktualizacja: )

W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie.

Dla transakcji łańcuchowej wymagany jest więc udział co najmniej trzech uczestników, a sama transakcja przebiega w ten sposób, że zamiast wysyłki pomiędzy uczestnikiem A i uczestnikiem B – towar jest wysyłany bezpośrednio od uczestnika A do C z pomięciem uczestnika B. Rozliczeniu transakcji łańcuchowej towarzyszą jednak dwie sprzedaże – między A i B oraz między B i C.

W powyższym przypadku „wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie”, czyli tylko dla jednej z transakcji miejsce świadczenia ustalane jest jak dla sprzedaży towaru wysyłanego lub transportowanego. Dla pozostałych dostaw – miejsce ustalenia dostawy przebiega jak dla dostawy nieruchomej więc według miejsca, w którym znajdowały się w momencie dostawy (przed transportem).

Jeżeli transportu lub wysyłki dokonuje podmiot A – do podmiotu C, miejsce świadczenia ustala się w sposób następujący:

  • dostawa między A i B - miejsce świadczenia ustalane jest jak dla sprzedaży towaru wysyłanego lub transportowanego – w miejscu rozpoczęcia transportu lub wysyłki
  • dostawa między B i C – miejsce świadczenia ustalane jest dla dostawy następującej po wysyłce - dostawa dokonywana przez pośrednika na rzecz ostatecznego nabywcy, zatem w miejscu, gdzie zakończono wysyłkę lub transport towarów.

Jeżeli w ramach transakcji łańcuchowej towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę (udowodni on że zgodnie z warunkami umowy to jego dostawie należy przyporządkować samo dokonywanie transportu), który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy – dostawę między podmiotem B i C rozlicza się w miejscu rozpoczęcia transportu lub wysyłki. Wówczas zgodnie z zasadą, że miejsce świadczenia tylko jednej z transakcji łańcuchowych – transakcję między A i B rozlicza się jako poprzedzającą wysyłkę lub transport towarów i uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

 

Bezpłatny pdfOpis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

pobierz (115kb)

Transakcje łańcuchowe oraz transakcje trójstronne

UWAGA!

Szczególne zasady rozliczeń dotyczą również transakcji łańcuchowych w procedurze uproszczonej między trzema podatnikami z Państw Wspólnoty. Procedura uproszczona to procedura rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegająca na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT,
  • drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka,
  • drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,
  • ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
  • ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-01-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015