Inne usługi niematerialne - Miejsce świadczenia usług

12.01.2011 10:00 (aktualizacja: )

Zasada szczególna ustalania miejsca świadczenia dotyczy również pewnej grupy usług niematerialnych, świadczonych na rzecz niepodatników spoza państw Wspólnoty.

Zasada szczególna dotyczy następujących usług:

 • sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,
 • reklamy,
 • doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz podobnych usług, w tym w szczególności usług: usług podobnych do tych usług,
 • przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń,
 • bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki, dostarczania (oddelegowania) personelu,
 • wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i naczepy oraz wagony kolejowe,
 • telekomunikacyjnych,
 • nadawczych radiowych i telewizyjnych,
 • elektronicznych,
 • polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych, systemów elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
 • przesyłowych:
  • gazu w systemie gazowym,
  • energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym,
  • energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
 • bezpośrednio związanych z usługami:
  • polegającymi na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych, systemów elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
  • przesyłowymi:
   • gazu w systemie gazowym,
   • energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym,
   • energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, 
 • polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, które wskazano powyżej.

Dla powyższych usług - miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

 

Rodzaj podmiotuNa rzecz podatników ze WspólnotyNa rzecz podatników spoza WspólnotyNa rzecz konsumentów
(podmiotów niebędących podatnikami) ze Wspólnoty
Na rzecz konsumentów (podmiotów niebędących podatnikami) spoza Wspólnoty
Rodzaj usługi
Niematerialna wskazana powyżejArt. 28b – zasady ogólneArt. 28b – zasady ogólneArt. 28c – siedziba lub miejsce zamieszkania/stałe miejsce wykonywania działalności przez usługodawcę   zasada szczególna – usługi:   - świadczone spoza Wspólnoty na rzecz konsumentagdzie podmioty - konsumenci posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 12-01-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015