ZUS wydłuża czas na wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 5 czerwca

Ewelina Czechowicz

W czwartek na stronie ZUS.pl pojawił się komunikat, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o wydłużeniu do 5 czerwca 2023 r. czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty  wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R).

Do 5 czerwca 2023 r. można wnioskować o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

W czwartek na stronie ZUS.pl opublikowano komunikat:

wniosek składka zdrowotna ZUS

Źródło: ZUS.pl

Komunikat ZUS nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. W ustawie zdrowotnej jednoznacznie wskazano, że

Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

A termin jest określony w art. 81 ust. 2n:

Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni, czyli do 1 czerwca 2023 r.

Termin na zwrot nadpłaty również przesunięty

Opublikowany komunikat na stronach ZUS zawiera też informacje, że zwrot nadpłaty zostanie przekazany do 3 sierpnia 2023 r., a nie tak jak wskazują przepisy, do 1 sierpnia.  Z jednej strony działania ZUS wychodzą naprzeciw płatnikom, ale wcześniej podawano komunikaty, że nie można przesunąć terminu na sporządzenie deklaracji rocznych w ZUS pomimo postulatu księgowych, które proponowały racjonalne rozwiązania. Trudno zatem wyjaśnić, kto i dlaczego przesunął termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej.

Księgowe apelują do MZ i ZUS w sprawie składki zdrowotnej — PIT.pl

ZUS wydłuża czas na złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Źródło: Shutterstock

Jak wysłać wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o zwrot nadpłaty płatnicy znajdą na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek o zwrot na PUE ZUS jest udostępniany   w widoku Dokumenty i wiadomości, sekcja dokumenty robocze.

Brak wniosku o zwrot nadpłaty na PUE

Rzecznik ZUS wyjaśnił, że płatnicy, którzy nie mają na profilu PUE wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej mogą samodzielnie złożyć wniosek. W sytuacji wniosek nie został utworzony na PUE ZUS należy wybrać wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze. Dokument ten należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA.

Dodatkowo przed wysyłką warto zweryfikować numer rachunku bankowego, na który ZUS ma zwrócić nadpłatę składki zdrowotnej.

Rozliczenie roczneZUSSkładka zdrowotna