ZUS rozpatrzył 90 proc. wniosków z marca i kwietnia. Reszta czeka

Katarzyna Sudaj

Do ZUS wpłynęło 3,7 mln wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Tylko w marcu i kwietniu 1,72 mln przedsiębiorców wnioskowało o zwolnienie ze składek ZUS, z czego 90 proc. wniosków zostało już rozpatrzonych.

Spiesz się – termin składania wniosków mija 30 czerwca

Już wcześniej pojawiały się głosy dykrektorów poszczególnych oddziałów Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, że ilość złożonych wniosków była ogromna i pomimo urzędowego terminu 30 dni na rozpatrzenie, urzędnicy ZUS fizycznie nie byli w stanie rozpatrzyć wszystkich wniosków na czas.

Skala pomocy ZUS w formie zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych

Dotychczas ZUS umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 7,5 mld zł. To podsumowanie dwóch pierwszych miesięcy pandemii koronawirusa. W marcu i w kwietniu o zwolnienie ze składek wnioskowało 1,72 mln przedsiębiorców. Z tego 90 proc. wniosków o zwolnienie zostało już rozpatrzonych:

  • z opłacania składek za marzec zwolniono 1,5 mln płatników na kwotę około 4 mld zł,
  • w kwietniu zwolnienie dotyczyło 1,5 mln płatników na kwotę 3,5 mld zł. 

Ponad połowę wniosków złożono online

Z najnowszych danych wynika, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęło 3,7 mln wniosków z tarczy, w tym 2 mln w formie elektronicznej.

Oprócz zwolnienia ze składek, świadczenie postojowe z ZUS

ZUS przyjął do realizacji ponad 1,8 mln wniosków o wypłatę świadczeń postojowych, a wartość pomocy wyniosła prawie 3 mld zł. Suma pomocy w zakresie zwolnienia z opłacenia składek oraz świadczeń postojowych wyniosła ponad 10 mld zł.

Dla ulgi na start zwolnienie ZUS tylko z dwóch miesięcy

Generalnie wniosek może dotyczyć zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Korzystający z ulgi na start albo ci, którzy osiągnęli wyższy przychód i niski dochód, mogą wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj.

Dla kogo pełne zwolnienie z ZUS?

Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł.

Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZUSNiski ZUS