O jaką pomoc wnioskować do końca czerwca?

Ewelina Czechowicz

Zostały dwa tygodnie na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Tylko do 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS powinni pamiętać, że dokumenty przyjmowane będą wyłącznie do 30 czerwca. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

W jaki sposób złożyć wniosek do ZUS?

Na stronie ZUS znajdują się informacje, jak krok po korku złożyć wniosek.

Wnioski można składać następującymi środkami komunikacji:

  1. Drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
  2. Za pośrednictwem poczty.
  3. Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Kto może skorzystać ze zwolnienia i ile ono wynosi?

Zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

Osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych; zob. Art. 8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 266 tekst jednolity) i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. 

1)      Płatników składek, którzy prowadzili działalność:

  1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

2) Spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób).

3) Duchownych

Zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

1) Płatników składek, którzy prowadzili działalność:

  1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceZUS