ZUS o ograniczeniach w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Ewelina Czechowicz

Rząd przywrócił dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jednak ze świadczenia nie skorzystają wszyscy rodzice. Co ZUS mówi o dodatkowym zasiłku opiekuńczym?

Na okres 9 listopada do 29 listopada 2020 r. rząd przywrócił dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Premier Morawiecki zapowiadał, że zasady wypłaty zasiłku będą takie jak wiosną.  Okazuje się, że jednak nie są. Wydawało się, że świadczenie jest ograniczone dla rodziców dzieci powyżej 8 roku, jednak poza kryterium wieku ważny jest też zawód rodzica oraz miejsce, w którym pracuje.

zus o dodatkowym zasiłku opiekuńczymŹródło: shutterstock

Ograniczenia w dodatkowym zasiłku opiekuńczym 

Zgodnie z nowymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom:

  • zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
  • realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

ponieważ szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I–III.

Rzecznik ZUS o dodatkowym zasiłku opiekuńczym 

Redakcja PIT.pl zapytała Pawła Żebrowskiego - Rzecznika ZUS o to czy z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać pracownicy podmiotów medycznych, które nie są zaangażowane w walkę z Covid-19. W odpowiedzi  Rzecznik ZUS zapewnił, że „każda tego typu sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że to jest trudny czas dla wszystkich. Dlatego przy decyzji o wypłacie świadczenia weźmiemy pod uwagę wszystkie okoliczności”.

Czy szkoły zapewniają opiekę i czy poza opieką dzieci pozostawione w szkole mają możliwość nauki?

Jak wskazał w odpowiedzi na zapytanie PIT.pl Rzecznik ZUS: „Zakładamy, że przepisy będą stosowane i szkoły zapewnią opiekę dzieciom, w takim przypadku dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicom nie będzie przysługiwał”.

Nowe elementy wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Rzecznik ZUS poinformował  również, że został  rozszerzony wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Każda osoba wnioskująca o dodatkowy zasiłek musi wskazać czy jest zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą /realizuj zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czy też nie”. Paweł Żebrowski przypominał też, że „aby otrzymać zasiłek należy złożyć oświadczenie, które opiera się o zasadę zaufania do obywatela. Nie oznacza to jednak, że ZUS nie może sprawdzić czy dane tam zawarte są prawdziwe. W razie wątpliwości wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. Zakład zawsze może zwrócić się do placówki lub płatnika składek z prośbą o potwierdzenie zawartych w oświadczeniu informacji”.

ZUS wystąpił z zapytaniem o interpretacje przepisów dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego do MRiPS 

Rzecznik ZUS przekazał informacje PAP, że Zakład wystąpił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z pytaniem, jak interpretować takie przypadki.  "Czekamy na wytyczne. Chcę jednak zaznaczyć, że każda tego typu sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że to jest trudny czas dla wszystkich rodziców. Dlatego przy decyzji o wypłacie świadczenia weźmiemy pod uwagę wszystkie okoliczności" – powiedział.

MEN o dodatkowm zasiłku opiekuńczym 

MEN w informacji przekazanej PAP podał, że uprawnienia do dodatkowego zasiłku w razie zamknięcia szkoły otrzymali wszyscy rodzice dzieci do 8 lat. Rzeczniczka prasowa resortu Anna Ostrowska podkreśliła, że "nie ma znaczenia, jaki zawód wykonują rodzice". Wskazała również, że rodzice zatrudnieni w podmiotach leczniczych i zaangażowani w walkę z COVID-19 mogą skorzystać jednocześnie (dla swoich dzieci) z nauki zdalnej lub zajęć organizowanych w szkole oraz z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w świetlicy szkolnej. Dodała, że z informacji uzyskanych od kuratorów oświaty wynika, że uczniowie klas I-III, korzystający ze świetlicy szkolnej, mają zagwarantowaną oraz zorganizowaną naukę zdalną w szkole lub naukę w formie zajęć w szkole.  

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 1961).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1960)

ZUSMacierzyństwoKoronawirus w Polsce