Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ZUS dostanie z KAS dane o przychodach i dochodach przedsiębiorcy

Katarzyna Sudaj

Sejm przyjął poprawkę zgłoszoną przez rzecznika MŚP do ustawy o małym ZUS plus. Zamiast pytać przedsiębiorców, ZUS będzie dowiadywał się w KAS o wysokości przychodów i dochodów potrzebnych do zweryfikowania limitu uprawniającego do ulgowych składek ubezpieczeniowych.

Sejm przyjął poprawkę Rzecznika MŚP do projektu ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wystąpił na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Finansów Publicznych w dniu 12.12.19. Posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił trzy poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:

  1. Czasowe podnoszenie progu obrotowego, aż do objęcia ulgą wszystkich przedsiębiorców do 2024 roku
  2. Zniesienie 3-letniego ograniczenia możliwości skorzystania z ulgi w ciągu 5 lat
  3. Zobowiązanie ZUS do zasięgania informacji o przychodach i dochodach bezpośrednio z KAS, zamiast żądania tych danych od przedsiębiorcy – poprawka przyjęta w dniu 12.12.19 przez Sejm.

Niski ZUSZUS