Zostały tylko dwa tygodnie na PIT za 2015 rok

Katarzyna Sudaj 19.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Rozliczenie roczne dochodów uzyskanych w 2015 roku należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia. W tym roku wyjątkowo do 2 maja 2016 roku.

Zostały tylko dwa tygodnie na PIT za 2015 rok

Źródło: YAY foto

Zostało dokładnie 14 dni do końca okresu rozliczeń rocznych. Ustawowy termin do końca kwietnia został w tym roku przedłużony o dwa dodatkowe dni. Stało się tak, gdyż 30 kwietnia przypada w sobotę, więc zgodnie z prawem termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy, czyli poniedziałek 2 maja 2016 roku.

Kto musi rozliczyć PIT?

Można odpowiedzieć - prawie wszyscy. W zasadzie tylko podatnicy, którzy w terminie do końca stycznia rozliczyli swojego dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej PIT-16A oraz w formieryczałtu ewidencjonowanego, składając PIT-28, nie muszą składać innych deklaracji PIT - pod warunkiem, że nie uzyskują innych dochodów np. z pracy na etacie, ze zbycia nieruchomości czy też dochodów kapitałowych z akcji lub obligacji.

Osoby pracujące zarobkowo między innymi na umowę o pracę, umowę zlecenie czy też o dzieło powinny rozliczyć formularz PIT-37 lub w pewnych wypadkach PIT-36. Choć druk PIT-36 kojarzy się nam głównie z przedsiębiorcami prowadzącymi własną firmę lub rozliczającymi się z fiskusempodatkiem liniowym na PIT-36L.

Dochody kapitałowe pochodzące ze zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik powinien rozliczyć się wdeklaracji PIT-38.

Ostatni z formularzy składanych do urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2016 roku toPIT-39, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), dotyczące przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl