Zmiany we wnioskach na PUE ZUS. Nowość - będzie można dodać załącznik

Redakcja PIT.pl

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 27 marca 2021 r. udostępniono 9 nowych formularzy. Nowe wnioski będą w formacie HTML i będą miały uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmienią się też ich symbole i nazwy.

Dzięki planowanym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS
Źródło: FORUM

Jakie wnioski uległy zmiani ena PUE ZUS?

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, świadczeń międzynarodowych, zasiłków, orzecznictwa lekarskiego, prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek.

Lista symboli wniosków na PUE – dotychczasowych i odpowiadających im nowych wersji (plik xlsx 11kb).

Będzie można dosłać załącznik do wcześniejszego wniosku

Jednocześnie informujemy, że wprowadzamy nową funkcjonalność dosyłania załączników do wysłanych wcześniej dokumentów na PUE. Jeżeli po wysłaniu wniosku, okaże się, że do rozpatrzenia sprawy potrzebne są jeszcze załączniki, to można taki załącznik dosłać.

Jak dodać załącznik do wcześniejszego wniosku na PUE ZUS?

W oknie „Dokumenty wysłane” wystarczy wskazać wysłany wcześniej dokument i wybrać akcję „Doślij załącznik”.

W nowym oknie „Wybór rodzaju załącznika”  można wybrać rodzaj i sposób utworzenia dosyłanego załącznika.

Oprócz załączników plikowych (np. jpg, pdf, doc w opcji Plik)  można dosłać załączniki w postaci standardowych wniosków dostępnych z PUE w postaci utworzonego dokumentu roboczego.

Dosyłanie dokumentów roboczych dostępne jest tylko dla wniosków, dla których wskazaliśmy w systemie, że mogą być dosłane do wybranego wniosku.

Załączniki plikowe  są dołączane do pisma ogólnego POG, które jest przez system automatycznie tworzone.

Źródło: ZUS

 

ZUS