Zmiany w podpisach kwalifikowanych wykorzystywanych w plikach JPK, CUK i ALK

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach, jakie dotkną podpisów kwalifikowanych. Mowa o podpisach wykorzystujących algorytm SHA-1.

» Zmiany w zakresie danych wykazywanych w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

Pliki JPK, CUK i ALK podpisane podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1 będzie można składać przez Bramkę JPK tylko do końca 2021 roku.

Zmiany w podpisach kwalifikowanych

Źródło: shutterstock

Po 1 stycznia 2022 roku przez Bramkę JPK będzie można wysłać plik podpisany podpisem kwalifikowanym, który wykorzystuje algorytm SHA-256.

Zasady wysyłania plików podpisanych profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi pozostają bez zmian. Zmiana algorytmu SHA-1 na SHA-256 nie wymaga aktualizacji samego podpisu kwalifikowanego.

MF prosi o aktualizację oprogramowania podpisującego lub jego przekonfigurowanie (np. zmianę w parametrach podpisu funkcji skrótu z SHA-1 na SHA-256) do końca 2021 roku.

Wycofanie algorytmu SHA-1 ze środowiska do wysyłki plików ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników. Zasady wysyłania plików podpisanych profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi pozostają bez zmian.

Źródło: Ministerstwo Finansów

JPK Jednolity Plik KontrolnyVAT