Zmiany dla zarabiających emerytów od 1 czerwca 2022

Iwona Maczalska

1 czerwca zmienią się limity dodatkowych zarobków, po przekroczeniu których pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne zostanie zmniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane. Uzyskując dodatkowe dochody warto zatem w tym kwartale zwrócić uwagę na nowe limity.

» Zmiana wskaźników podatkowych od 1 czerwca 2022 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ,,dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Niestety kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Limity zarobków od 1 grudnia

Źródło: shutterstock

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło 6235,22 zł. Emeryt lub rencista od czerwca 2022 roku będzie mógł dodatkowo dorobić:

  • nie więcej niż 4.364,65 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 8.105,79 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
4.364,65 zł8.105,79 zł01.06.2022
4.196,60 zł7.793,70 zł01.03.2022

* podane kwoty są kwotami brutto

Powyższe limity zarobków są tylko nieznacznie wyższe od tych, które obowiązywały w okresie od 1 marca do 31 maja. Podejmując zatem dodatkową pracę zarobkową warto zwrócić na to uwagę, by uniknąć konieczności zwrotu części bądź całości pobieranej emerytury z ZUS. 

Limity zarobków nie dla wszystkich

Nie należy zapominać, że powyższe limity dotyczą wyłącznie emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. ,,świadczenie przedemerytalne’’. Emeryci pobierający emeryturę właściwą mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.

Emerytury