Zmiany dla pracowników młodocianych od 1 września. Nowe zasady ustalania ich wynagrodzeń

Iwona Maczalska

Już od 1 września pracownicy młodociany mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Za sprawą najnowszego rozporządzenia zmienią się bowiem zasady ustalania przysługujących im wypłat.

» Będzie wyższe wynagrodzenie pracowników młodocianych. 8%, 9% i 10% przeciętnego wynagrodzenia

Tylko do końca sierpnia obowiązują przepisy mówiące, że wynagrodzenie pracownika młodocianego nie może być niższe niż:

  • 5% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym roku nauki,
  • 6% przeciętnego wynagrodzenia w drugim roku nauki,
  • 7% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim roku nauki.

Począwszy od 1 września te wartości ulegną znaczącemu podwyższeniu.

» Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

Wyższe wynagrodzenia minimalne dla pracowników młodocianych od 1 września 2023

Źródło: shutterstock

Wyższe wynagrodzenie dla pracowników młodocianych

Zmiany o których piszemy uregulowane zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023 poz. 1348). W myśl rozporządzenia począwszy od 1 września 2023 rokuminimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu

będzie wynosiło:

  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

W przypadku młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowegow formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy płaca wyniesie nie mniej niż 7%.

 

Jakie wynagrodzenie pracownika młodocianego od 1 września?

Ponieważ z dniem 1 września 2023 roku obowiązują już nowe przepisy prawa, procentowy stosunek wynagrodzenia pracownika młodocianego wynosić będzie już 8%, 9% bądź 10% wynagrodzenia (w zależności od roku nauki), a nie 5%, 6%, czy 7% jak miało miejsce dotychczas.

 

Szczegółowe kwoty wynagrodzenia pracownika młodocianego obowiązujące od 1 września 2023 roku wskazuje poniższa tabela:

I rok nauki (8%)II rok nauki (9%)III rok nauki (10%)przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)Obowiązuje od
560,46 zł630,52 zł700,58 zł490,40 zł01.09.2023 do 30.11.2023 r.

Źródło: Opracowanie własne/PIT.pl

Pamiętać jednak należy, że kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

WynagrodzeniaPłaca minimalnaBez PIT dla młodych