Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiana wzoru świadectwa pracy. Nowe rozporządzenie 2019

Katarzyna Sudaj 12.04.2019 10:04 (aktualizacja: )

Pracodawcy nie będą mogli pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a tym samym również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców. W konsekwencji pracodawcy nie będą mogli również wpisywać tych danych do wydawanego świadectwa pracy.

Kilka dni temu, na początku kwietnia 2019 roku, opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

[aktualizacja 30.06.2019r.]: Opublikowano nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw. Nowy wzór świadectwa pracy 2019

Potrzeba nowelizacji poprzedniego rozporządzenia MRPiPS z 30 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289) wynika z uchwalenia przez Sejm 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w zakresie danych osobowych, które pracodawca może pozyskiwać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

e-akta 2019: Świadectwo pracy wraz z informacją o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odbioru po jego upływie

Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata do pracy, a jakich od pracownika?

Zgodnie z brzmieniem art. 221 § 1 Kodeksu pracy nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe oraz
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Natomiast od pracownika pracodawca dodatkowo żąda podania danych osobowych obejmujących:

 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • inne dane osobowe pracownika, a także
 • dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez 1 pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy oraz
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zatem od czasu wejścia ustawy w życie pracodawcy nie będą mogli pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a tym samym również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców. W konsekwencji pracodawcy nie będą mogli również wpisywać niniejszych danych do wydawanego świadectwa pracy.

Nowy wzór świadectwa pracy na 2019 rok wraz z objaśnieniami - zmiany dotyczą do ust. 6 pkt 11 tego wzoru, a dokładniej usunięto punkt dotyczący imion rodziców pracownika.

Od kiedy będzie obowiązywał nowy wzór świadectwa pracy?

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie w możliwie najwcześniejszym terminie, tj. w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia.

[aktualizacja 27.06.2019r.]: Choć opisywany projekt rozporządzenia z nowym wzorem świadectwa pracy na dzień 27 czerwca 2019 roku nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw i od 3 czerwca znajduje się w Komisji Prawniczej, to od 4 maja 2019 r. pracodawcy nie mogą pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a tym samym również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców.

W konsekwencji do 3 maja 2019 r. w świadectwie pracy wpisywano imiona rodziców pracownika, a od 4 maja 2019 r. już nie wolno wpisywać imion rodziców pracownika, nawet w sytuacji, gdy nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy nie zaczęła jeszcze obowiązywać.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw (stan prawny na dzień 27.06.2019r.), ostatnim obowiązującym aktem prawnym jest Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2018 poz. 1289).

[aktualizacja 30.06.2019r.]: Opublikowano nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw. Nowy wzór świadectwa pracy 2019

Plik do pobraniaPobierzOpis 
Świadectwo pracyaktywny skoroszyt excellWzór świadectwa pracy

Kodeks pracyWymiar czasu pracyFormy zatrudnienia