Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiana wynagrodzeń pracowników młodocianych od 1 września 2020 roku

Ewelina Czechowicz

Zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie) oraz do prac lekkich odbywa się na podstawie zasad określonych w kodeksie pracy.

Zmiana wynagrodzeń pracowników młodocianych od 1 września 2020 roku
Źródło: shutterstock.com

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Od 1 września 2020 r. zmieniły się stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Ile wynoszą?

Aktualnie kwota ta wynosi 5.024,48 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 711). Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

  • w pierwszym roku nauki – 251,22 zł,
  • w drugim roku nauki – 301,47 zł,
  • w trzecim roku nauki – 351,71 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ww. okresie należy się wynagrodzenie w wysokości 200,98 zł.


Źródło: facebook MRPiPS

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Płaca minimalnaKodeks pracy