Zasiłek opiekuńczy ponownie wydłużony do 12 lipca 2020 roku

Ewelina Czechowicz

Rodzice dzieci do lat 8 odzyskali prawo do zasiłku za okres od 25 maja 2020 r. Zgodnie z tarczą 4.0 dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

W czwartek 25 czerwca 2020 r. rząd przedstawił projekt rozporządzenia, w którym proponuje wydłużenie prawa do pobierania zasiłku na okres kolejnych 14 dni, nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r.

» Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - co z wnioskami złożonymi przed 24 czerwca br.

Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki oraz w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o nie korzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

Aktualnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do 28 czerwca 2020 r.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (plik docx, 38 kb). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

MacierzyństwoKoronawirus w Polsce