Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Co grozi za brak zapłaty podatku PIT za 2020 r. w terminie?

Ewelina Czechowicz

Do końca miesiąca podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do złożenia swoich rozliczeń za 2020 r. Do 30 kwietnia 2020 r. podatnicy zobowiązani są również dokonać zapłaty należnego podatku. Co grozi za brak wpłaty podatku w terminie? 

Podatnicy mają  już  tylko do 30 kwietnia 2021 r czas na złożenie swoich zeznań rocznych. Również do tego terminu powinni uregulować swoje zobowiązania podatkowe względem fiskusa, by nie narażać się na konsekwencje. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Podatek do zapłaty

Podatek do zapłaty w rocznym PIT może wystąpić, w sytuacji:

  1. kiedy zaliczki były rozliczane według niższej stawki.
  2. omyłek w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ich braku,
  3. osiągania dochodów z wielu źródeł, jeśli zaliczki były rozliczane według niższej stawki, a łączne dochody przekroczyły próg,
  4. podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku w przypadku posiadania kilku źródeł dochodów.

zapłata PIT za 2020 r.

Źródło:shutterstock

Wspólne rozliczenie małżonków, kto powinien zapłacić podatek?

W sytuacji, kiedy małżonkowie rozliczali się wspólnie wypełniając PIT-36 lub PIT-37 za 2020 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich (według własnego uznania). Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków jest solidarna.  Każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę - bez względu na wysokość swoich dochodów podlegających łącznemu opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów zaleca jednak, aby podatek obciążający małżonków wspólnie został wpłacony na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik ( czyli jako pierwsza osoba z zeznania)  

Zapłata za podatnika – kto może zapłacić za podatnika?

Co do zasady za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik, i to on zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zapłaty podatku.

Wpłaty za podatnika można dokonać tylko w dwóch przypadkach, określonych w art. 62b Ordynacji podatkowej:

§  1. Zapłata podatku może nastąpić przez:

  1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Podatek nieuregulowany w terminie - konsekwencje

Podatek nieuregulowany w terminie płatności staje się zaległością podatkową. W sytuacji, kiedy podatnik wie że, z jakiś względów niemożliwa będzie zapłata w terminie podatku warto zawnioskować przed terminem płatności o ulgę podatkową:

- odroczenie zapłaty podatku lub rozłożenie należności na raty.

W sytuacji, kiedy nie zareagujemy na czas urząd skarbowy będzie naliczał odsetki od zaległości podatkowej oraz będzie mógł egzekwować zobowiązania podatkowe. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2021 - 8% w skali roku. Oprócz odsetek podatnik opóźniający się uporczywie z zapłatą podatku może zostać  pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej.W sytuacji kiedy  powstał dług podatnika wobec urzędu skarbowego i nie został uregulowany pomimo upomnienia w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne, w ramach którego będzie ściągać zaległości podatkowe z majątku dłużnika. Dodatowo, kiedy podatnik uporczywie nie płaci podatku musi liczyć się z konsekwencjami karnoskarbowymi. 

Co grozi za niezapłacenie podatku z deklaracji rocznej PIT?

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 kodeksu karno-skarbowego brzmi: „Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Kara grzywny za uporczywe niepłacenie podatków w terminie wynosi od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w roku 2021– od 280 zł do 56 000 zł). Wymierzając karę grzywny, uwzględnia się sytuację majątkową i stosunki rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe. Jeżeli nie ma wątpliwości co do popełnionego wykroczenia, kara grzywny może zostać nałożona w drodze mandatu karnego, w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że maksymalna kara nałożona mandatem w roku 2021 może wynosić 5600 zł. Podatnik, który odmówi przyjęcia mandatu będzie musiał liczyć się z tym, że jego sprawę rozstrzygnie sąd. W sytuacji, kiedy podatnik płaci zległy podatek po terminie musi również zapłacić odsetki od zaległości podatkowej.

Wspólne rozliczenie PITRozliczenie roczneTwój e-PITPodatek PITPIT-36PIT-37